Přihlášení a informace

Přihlášení

Na Valnou hromadu se přihlašujte přes PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ, nejpozději do 24.února 2021 do půlnoci. Přihlášeným účastníkům zašleme předem podklady a odkaz na meeting. Delegáty s hlasovacím právem na Valnou hromadu přihlašují statutáři ZČ/RC nebo vedoucí klubu! Valné hromady se mohou zúčastnit dva delegáti za ZČ/RC a jeden delgát za klub.