Podklady a výstupy

Zde níže najdete:

Technické pokyny pro účast na online zasedání

Přehled kandidátů do Výkonného výboru

Přehled kandidátů do Kontrolní a revizní komise

Zprávu o činnosti