Program Valné hromady

PROGRAM - BODY K JEDNÁNÍ VH HB

Podrobný program s časovými dotacemi na jednotlivé body obdrží kluby, ZČ a RC a delegáti do 10. února 2020.

 

VIZE BRONTOSAURUS 50

Jak si představujeme Brontosaura v jeho 50 letech? 

Jakou roli bude mít HB ve společnosti, v oblasti ochrany životního prostředí, jak budeme fungovat v mezinárodním kontextu? Jaké budou priority organizace? Co by měly jeho akce přinášet?

Jak by měl fungovat a jaké cesty povedou k naplňování našich vizí? Chceme nějak posunout styl řízení a atmosféru v organizaci? 

Pojďme najít společnou myšlenku a směr na další 4 roky, do našich 50. narozenin. 

Na sobotním bloku VIZE BRONTOSAURUS 50 vznikne zadání pro další strategický rozvoj organizace s kterými budeme dále pracovat na Radě HB a v rámci činnosti VV a ÚHB. Workshop bude facilitovat Kristýna Hrubanová z organizace Na zemi.

 

ZPRÁVY A ZÁSADNÍ INFORMAČNÍ BLOKY

Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise HB

Zprávy o činnosti Výkonného výboru HB

Zprávy o činnosti ústředí HB

Vyhodnocení strategického plánu HB za roky 2016 - 2020

Situace RC HB Jeseníky

Zprávy o dalších aktuálních tématech HB

 

DALŠÍ INFORMAČNÍ BLOKY

Informace o chystaných webových stránkách pro ZČ

Představení marketingové kampaně HB

Lokality HB - databáze, aktuální nabídky, tabule lokalit, aj.

Představení systému minigrantů pro akce HB

Prezentace úspěšných akcí a projektů HB

 

SCHVALOVÁNÍ A VOLBY

Volba Výkonného výboru HB a Kontrolní a revizní komise HB

Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření HB

Schválení výše členských příspěvků

 

SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY

Zasedání odborných sekcí - Zelená sekce, Sekce Brďo, Sekce Vzdělávání

Zasedání pracovních skupin - Akce památky, International

Pracovní skupina k plánovaným velkým akcím, např. potáborové setkání

Setkání nad novými akcemi a záměry z Refreshe 2019 

Zasedání pracovních skupin Klima a Demokracie

 

SLAVNOSTNÍ PROGRAM A OCEŇOVÁNÍ

Zahájení VH a úvodní seznámení delegátů

Udělování Březových lístků

Předání cen soutěže Brontosaurus žije

Udělení výročních cen Hnutí Brontosaurus

 

KONZULTACE A ŠKOLENÍ

Miniškolení k marketingu HB pro ZČ

Informační blok o financích a hospodaření nejen pro hospodáře ZČ

Konzultace s pracovníky ústředí