Program Valné hromady

PROGRAM - BODY K JEDNÁNÍ VH HB

Podrobný program s časovými dotacemi na jednotlivé body obdrží kluby, ZČ a RC a delegáti začátkem února 2019.

 

STRATEGICKÉ BODY A ROZHODNUTÍ

Strategické otázky Hnutí Brontosaurus

- nastavení směřování organizace jako podklad pro nový strategický plán HB

 

Diskuse a ustanovení hodnot o které se HB opírá

- podklad pro činnost a nový strategický plán

 

ZPRÁVY A ZÁSADNÍ INFORMAČNÍ BLOKY

Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise HB

Zprávy o činnosti Výkonného výboru HB

Zprávy o činnosti ústředí HB

Zpráva z revize aktuálního strategického plánu HB

Situace RC HB Jeseníky

 

DALŠÍ INFORMAČNÍ BLOKY

Elektronická zpětná vazba z akcí HB

Březové lístky - informace o tomto systému oceňování

Informace o novém BISu 2.0

Informace o chystaných webových stránkách HB

Představení nové marketingové kampaně HB

Host Valné hromady

Představení systému dobrovolnických rolí v ZČ

Představení databáze lokalit HB

Představení systému minigrantů pro akce HB

Prezentace úspěšných akcí a projektů HB

Informace k osobním údajům - GDPR

Představení brontosauřích informačních kanálů

 

SCHVALOVÁNÍ A VOLBY

Schvalování upraveného znění stanov HB

Schvalování upraveného znění (soulad se Stanovami HB a další návrhy) vnitřních předpisů HB (Jednací řád VV a RHB, Jednací řád Valné hromady, Směrnice kontrolní a revizní komise, Pravidla hospodaření VV a ÚHB).

Volba Výkonného výboru HB a Kontrolní a revizní komise HB

Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření HB

Schválení výše členských příspěvků

 

SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina Dort 45

Pracovní skupina PR neziskového sektoru v ČR

Zasedání odborných sekcí - Zelená sekce, Sekce Brďo, Sekce Vzdělávání

Zasedání pracovních skupin - Akce památky, International

 

SLAVNOSTNÍ PROGRAM A OCEŇOVÁNÍ

Zahájení VH a úvodní seznámení delegátů

Udělování Březových lístků

Předání cen soutěže Brontosaurus žije

Udělení výročních cen Hnutí Brontosaurus

 

KONZULTACE A ŠKOLENÍ

Miniškolení k marketingu HB pro ZČ

Informační blok o financích a hospodaření nejen pro hospodáře ZČ

Konzultace s pracovníky ústředí