Etická komise HB

Hnutí Brontosaurus se řídí Etickým kodexem Zeleného kruhu - asociace ekologických organizací.

Rada Hnutí Brontosaurus dále zřizuje Etickou komisi, která posuzuje přijatelnost firemních i jiných dárců z hlediska etického kodexu a programových cílů, poslání a vize HB. Komise dále může vydávat stanoviska k vhodnosti dalších podob spolupráce či partnerství. Stejně tak vydává na vyžádání stanoviska k aktuálním rozhodnutím orgánů HB (popř. i organizačních jednotek), které by mohly být v rozporu s ustanoveními etického kodexu.

Pro základní články a regionální centra mají rozhodnutí Etické komise doporučující charakter. Níže zveřejňujeme příklady rozhodnutí Etické komise včetně zdůvodnění - mohou vám být nápomocny pro vaše rozhodování. Základní články a regionální centra mohou také etickou komisi požádat o stanovisko k jejich aktuálně řešené situaci.

Členové Etické komise: Dominik Grohmann, Pavel Pracný, Dalimil Toman

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rozhodnutí Etické komise od r. 2016

DM Drogerie

Stanovisko Etické komise ke grantové příležitosti u DM drogerie: Etická komise doporučuje žádat o podporu DM drogerie, jak pro ústředí, tak ZČ HB a RC HB. DM drogerie není dle našeho mínění spojena s žádnými environmentálními či společenskými eticky problematickými kauzami a projevuje pravidelnou snahu ve svém sektoru obchodu nabízet ekologicky příznivé alternativy.

Tesco

Stanovisko Etické komise ke grantové příležitosti u obchodního řetězce Tesco: Etická komise nedoporučuje za ústředí HB žádat podporu ze strany firmy Tesco.  tomto případě se domníváme, že podpora naší organizace ze strany firmy Tesco by splňovala definici greenwashingu - tedy neoprávněně by Tesco prezentovala jako environmentálně příznivou firmu. Jako problematické se nám u firmy Tesco jeví např. to, že nechává část výrobků vyrábět a dovážet ze vzdálených zemí třetího světa s nejasnými podmínkami výroby, dále nedodržování respektive rušení jejich vlastních environmentálních závazků a jako minimálně problematický vnímáme vliv hypermarketových řetězců na lokální ekonomiky. Doporučujeme tedy nespojovat jméno HB se značkou tohoto obchodního řetězce. Vzhledem  k tomu, že Tesco v této výzvě podporuje lokální projekty, tak podání případné žádosti  ZČ a RC nechává Etická komise na zvážení vedení ZČ a RC (s tím, že dává na vědomí výše uvedené fakta).