Focení na akci – koho a kdy mohu fotografovat?

Mohu jako organizátor na akci fotit účastníky? Musím k tomu mít jejich souhlas?

Na prezenční listině je uveden souhlas účastníků s pořízením fotografie či videozáznamu z akce s jejich podobiznou a s tím, že tyto materiály mohou být použity pro potřeby HB a pořádajícího základního článku.

 

Tento souhlas je vyžadován ze zákona, chceme-li na akci účastníky fotit nebo filmovat. Pokud s tímto některý účastník nesouhlasí, označte jej hvězdičkou a na dolní části prezenční listiny nebo na její druhé straně uveďte s vědomím daného účastníka, že souhlas s pořízením a použitím své podobizny na fotografiích či videozáznamu neuděluje. Ideálně se u této poznámky může účastník podepsat. Tohoto účastníka pak nefoťte a nefilmujte.