Pokyny Ústředí Hnutí Brontosaurus k uvolňování pozastavených činností Hnutí Brontosaurus ve vztahu k pandemii koronaviru

 

Milí přátelé, organizátoři, vedoucí, dobrovolníci,

rádi bychom vám oznámili, že na základě uvolňování opatření Vládou ČR se mění rozhodnutí o pozastavení činností Hnutí Brontosaurus ve smyslu postupného obnovení aktivit za dodržení specifických podmínek. Aktuálně zde zveřejněná doporučení se vychází ze stavu opatření od 25. května.

Tímto základním článkům, klubům a regionální centrům dáváme na vědomí, které činnosti je možné a vhodné realizovat a za jakých podmínek. Zda uvedené činnosti obnovíte, necháváme i na vašem rozhodnutí a posouzení místní situace, na vašich možnostech, energii apod. Bezpečnost a schopnost dostát všem hygienickým opatřením i nárokům na kvalitní obnovení aktivit je však na prvním místě.

Pro naše doporučení vycházíme z vládních nařízení, které se vztahují na podobně zaměřené instituce (střediska volného času) a inspirujeme se např. u Junáka (díky:-)), neboť naše činnost nikde přesně zmíněna není.

I na tomto místě dovolte poděkování za vaši práci v předchozím období karantény. Za spoustu lokální pomoci potřebným, za zapojení do různých on-line aktivit Hnutí Brontosaurus jako např. výzvy Na přírodu nekašlu, za individuální péči o přírodní lokality, i za to, že jste neklesali na mysli a dál připravovali naše budoucí akce.

Děkujeme také za to, že jste dodržovali všechna bezpečností opatření a zároveň jste si udržovali pozitivní víru v to, že přínosnou brontosauří činnost zase brzy rozjedeme! Těšíme se na to, jak společně nejen postupně obnovíme činnost, ale využijeme i nové příležitosti.

za ústředí Hnutí Brontosaurus

Dalimil “Cody” Toman

 

Podrobnosti k prohlášení - rozpis doporučení❗

(k 7. květnu 2020, edit 15. května, edit 19. května, edit 21. května)

 

A) Činnosti možné od 11. května (s úpravou faktických údajů dle stavu opatření k 25. květnu)

 • Schůzky a výpravy Brontosauřích dětských oddílů (dětí do 15 let) do 15 osob

 • Jednodenní setkání, zážitkové a dobrovolnické akce pro mládež a dospělé do 100 osob 300 osob.

 • Kluby, přednášky, vzdělávání, apod. do 100 300 osob.

Podmínky: 

 • max. 15 účastníků pro aktivity Brďo, doporučujeme také max. 15 účastníků dalších aktivit v uzavřených prostorách, pro setkání lidí nad 15 let je limit max. 300 osob.

 • každý účastník (dítě, vedoucí, …) při příchodu na první schůzku, akci předloží písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. ZDE.

 • na akci nesmí být přítomen nikdo s příznaky virového onemocnění

 • účastníci schůzky/akce mají roušku pokud se koná ve vnitřních prostorách, venku není rouška nutná.

 • na začátku schůzky/akce si všichni provádí dezinfekci rukou

 • je maximálně dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit 

 • doporučujeme, aby se schůzky/akce se konaly venku

 • je třeba zajistit před a po konání každé akce dezinfekci prostor (kliky, pomůcky apod.)

 • zvažte společné stravování. Pokud na akci stravování probíhá je vhodné se řídit dle pravidel pro tábory (např. jídlo připravují dospělí, mají roušku, myjí a dezinfikují si ruce)

Je vhodné zatím nedělat klasické oddílové schůzky pro děti (neboť dodržení opatření (zejména odstupů) je docela náročné), ale místo toho organizovat např. městskou/venkovskou hru či jiné aktivity, kdy se děti hromadně nepotkají a budou individuálně postupovat po stanovištích.

B) Činnosti možné od 25. května

K dnešnímu dni je možnost realizovat od 25. května tyto aktivity:

 • Víkendové akce pro mládež nad 15 let

 • Víkendové akce pro děti do 15 let - zatím doporučujeme spíše omezit

Bude třeba dodržet následující opatření:

 • každý účastník na akci předloží písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ZDE.

 • na akci nesmí být přítomen nikdo s příznaky virového onemocnění

 • účastníci mají ve VNITŘNÍCH PROSTORÁCH roušku

 • na začátku schůzky/akce si všichni provádí dezinfekci rukou

 • je maximálně dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit - nejlépe dělat aktivity venku

 • je třeba zajistit dezinfekci prostor, vybavení apod. (kliky, vypínače, pomůcky ad.)

 • max. počet dětí do 15 let je 15.

 • pro jednodení akce, víkednodovky a další akce pro lidi starší 15 let platí omezení na 300 osob. Pro víkendovky a pobytové akce však ústředí Hnutí Brontosaurus zatím doporučuje počet spíše omezit.

 • zvažte společné stravování a ubytování s nocováním. Pokud na akci stravování probíhá je vhodné se řídit dle pravidel pro tábory (např. jídlo připravují dospělí, mají roušku, myjí a dezinfikují si ruce)

C) Letní akce

Tábory a letní akce se dle budou moci konat od 27. června.

Opatření pro dětské tábory najdete ZDE.

Opatření pro letní akce a tábory pro mládež a dospělé se budou dle možností a aktuální situace odvozovat od opatření pro dětské tábory.

Děkujeme, že respektujete pokračující omezení. Chápeme, že ne vše se jeví jako nutné, ale Hnutí Brontosaurus si nemůže dovolit uvolnit opatření více než např. kroužky institucí, které se řídí pravidly MŠMT. Ať už z důvodu naší vlastní odpovědnosti nebo z hlediska vnímání rodičů dětí a mládežníků účastnících se našich akcí. Budeme však rádi i za vaše připomínky a náměty k řešení aktuální situace.