Výroční ceny HB

Výroční ceny Hnutí jsou udíleny od roku 2015 každoročně na Valné hromadě HB. Nominovat může v rámci Hnutí kdokoliv kohokoliv, a to prostřednictvím elektronického formuláře (nominace se sbírají po mailové výzvě Výkonného výboru několik týdnů před VH HB, tedy přibližně v lednu). Na základě nominací pak vítěze v každé kategorii volí Výkonný výbor.

 

Aktuálně byly uděleny tyto ceny:

 

💛 Hvězda roku:

Daniela Syrovátková - za všechno co v hnutí dělá, od pomoci s fundraisingem, přes vedení pražského OHB až k prezentaci Ekofŕu 50, kde se stala nesmazatelnou tváří

 

❤️ Pan/paní neviditelný/á:

Šárka Alfík Ondráčková - za několikaletou nezištnou činnost na programu Duhové střípky, za letošní skvělý ročník, který nejen našim oddílům prezentuje hnutí

 

🧡 Nadšenec roku:

Konferenční tým - za odhodlání, vytrvalost a všechnu energii, kterou vložili do příprav a realizace koference

 

💚 Maratonec roku

Daniel Farkač - za jeho dlouholetou a zodpovědnou práci na projektu OHB, jak už jako aktivní člen organizačního týmu, vedoucí, organizátor a konzultant, který je garancí úrovně celého kurzu v Brně už celou řadu let, tak i za nadšení, které vkládá do rozvoje kurzu i zapojování jeho účastníků.

 

💜 Vedoucí roku:

Martin Kos - za veškerou činnost, kterou v Brďu jako vedoucí sekce dělá; za velkou energii, kterou věnuje a věnoval organizaci Brďo kurzů, Jarních setkání Brďo, atd., za veškeré nápady, které do Brďa přináší. A dále za jeho působení v oddílu Gingo.

 

💙 Patron/patronka roku:

Jerry - za dlouhodobou činnost na Porta Coeli a za zapojení spousty dobrovolníků ze zahraničí

 

🤎 Myšlenka roku:

Tato cena nebyla za rok 2023 udělena.

 

Seznam oceněných v uplynulých letech najdete zde.

 

Výroční ceny HB slouží k ocenění lidí, jejichž práce, nápady či nadšení byly v uplynulém roce, případně dlouhodobě, přínosem pro celé Hnutí. Ocenění je udíleno v následujících kategoriích:

 

Hvězda roku

Tato kategorie je určena pro lidi, kteří v daném roce zorganizovali akci nebo táhli dopředu aktivitu, která měla přesah do celého Hnutí Brontosaurus či do jeho podstatné části. Jedná se o akce/projekty významné, avšak vesměs spíše krátkodobé (jednorázové).

 

Pan Neviditelný / Paní Neviditelná

Ačkoli se drží spíše v pozadí, tvému zraku neušla jeho nenápadná činorodost a podpora? Tato kategorie má za cíl ocenit lidi, kteří zařizují věci, které ostatní příliš nebaví, starají se o to, aby bylo zajištěné zázemí tolik nutné pro pořádání akcí, snaží se odstínit ostatní od běžných problémů, které by je jinak frustrovaly. Nikdy nestojí na pódiu, ale víme, že bez nich by to nešlo.

 

Nadšenec - skokan roku

Tato kategorie je určena pro lidi, kteří se v daném roce zasloužili o start projektu, který má potenciál. Něco, co by se mohlo v Brontosauru udržet a podpořit dál jeho snahy, cíle a vize. Tato kategorie má za cíl podpořit člověka, kterému se už něco podařilo a bylo by skvělé, aby v tom i nadále vytrval.

 

Maratonec roku

Běží už dlouho, ale přece není u konce s dechem. Tlačí před sebou káru svého projektu, už několikrát musel zatnout zuby, ale pořád jde dál a nevzdává se, protože ví, že to, co dělá má smysl. Tato kategorie je udílena za práci na dlouhodobém a úspěšném projektu či za pořádání tradiční akce.

 

Vedoucí roku

V této kategorii hledáme člověka, který se zasloužil o rozvoj činnosti v oblasti práce s dětmi, o založení nové aktivně působící skupinky dětí (mládeže) v HB. Někoho, kdo vzal za své poslání vychovávat ty mladší v duchu hodnot, které v HB společně sdílíme.

 

Patriot roku

Do této kategorie hledáme laureáty, kteří nesou zásluhy při péči o některou z lokalit, na nichž HB pravidelně koná své akce. Někdo, kdo s danou lokalitou skutečně žije, či dokonce dýchá. Někdo, bez něhož by daná lokalita byla jen dalším šedým zanedbaným místem.

 

Myšlenka roku

Prostřednictvím této kategorie jsou oceňováni lidé, kteří při činnosti nebo v souvislosti s činností HB pronesli nějaký hluboký výrok nebo nápad trvalé hodnoty, který má co říci k dalšímu rozvoji HB.