Články horního menu

Valné hromady ZČ a RC

Milé předsedkyně a předsedové,
V této sekci Mozku najdete podrobné instrukce k formálním výstupům valných hromad.
Nejen hlavní spolky, ale i všechny pobočné spolky jsou povinny řádně svolávat a konat
pravidelné valné hromady. Po konání valné hromady musí být zápis s průvodními dokumenty
zaslán rejstříkovému soudu. Ústředí, jako hlavní spolek, podává vaším jménem návrh na změny
u soudu. Návrh nepodávejte sami, soud by vám to vrátil. Aby se vám lépe dařila příprava
dokumentů, připravili jsme podrobnou příručku pro pořádání valných hromad. Máme pro vás
také vzory povinných příloh, které najdete zde nebo níže pod textem.
1. POZVÁNKA - řádné svolání valné hromady
Každý ZČ a RC musí svolat valnou hromadu nejméně 14 dní před jejím konáním. Vezměte
prosím na vědomí, že ZČ a RC musí rovněž oznámit konání valné hromady ústředí
nejméně 14 dní předem.
Vzor pozvánky ZDE.
Při odesílání pozvánky na ústředí mějte na paměti, že všechny dokumenty musí být
podepsané. Nepodepsaná pozvánka je nedostatečná a nebude přijata.
(Tip: pokud členům a členkám zasíláte pozvánku e-mailem, na ústředí dodejte tištěnou a
podepsanou verzi.)
2. USNESENÍ VALNÉ HROMADY
Další povinnou přílohou je zápis z valné hromady nebo její usnesení.
Vzor usnesení ZDE.
Pro usnesení valné hromady věnujte pozornost povinným bodům:
- jméno, místo, datum
- IČO ZČ/ RC
- počet přítomných členů z celkového počtu členů oprávněných hlasovat
- věta: ,,Valná hromada ZČ HB .... byla řádně svolána a je usnášeníschopná".
- jmenování zapisovatele a ověřovatele
- volba statutárního orgánu (vyplňte celá jména, adresy a data narození)
- zápis (usnesení) z valné hromady musí být podepsán zapisovatelem i ověřovatelem a
originál dokumentu nebo jeho digitální verze (s elektronickou doložkou) musí být doručen na
ústředí do 30 dnů ode dne konání VH.
(Tip: Zápis z valné hromady si můžete připravit předem a v průběhu valné hromady jej doplníte.
Tip 2: Pokud máte zápis dlouhý, připravte stručné usnesení.)

3. SOUHLASY OSOB SE ZÁPISEM DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU
Každý nově zvolený člen statutárního orgánu musí poskytnout nový souhlas osoby se
zápisem údajů do veřejného rejstříku. Každý souhlas musí být opatřen úředně ověřeným
podpisem, jinak nebude přijat.
Vzor souhlasu pro členy a členky statutárního orgánu ZDE.
(Tip: podpis bude na úřadech ověřen zdarma, stačí uvést, že jste z Hnutí Brontosaurus, které je
od poplatků osvobozeno. To neplatí na poště.)
4. PREZENČNÍ LISTINA
Prezenční listina musí být podepsána všemi přítomnými členy. Ujistěte se, že na prezenčce
nechybí zejména:
- jméno ZČ/ RC
- IČO
- místo a datum konání
- název akce: Valná hromada
Vzor prezenční listiny ZDE.
Všechny výše uvedené dokumenty jsou povinné přílohy pro soud a na ÚHB potřebujeme
jejich originály. Originál dokumentu nám můžete zaslat přímo na adresu Hvězdova 10, Brno,
nebo jej můžete opatřit elektronickou doložkou na CzechPointu. V takovém případě si
dokument stáhnete z úschovně a tento nám pošlete e-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
(Tip: O konverzi dokumentu do digitální podoby platí pravidla o poplatcích obdobně. Na úřadech
nebudete platit nic, na poště se za každou stránku listiny A4 platí poplatek 30kč.)
V případě, že si s přípravou dokumentů nevíte rady nebo si něčím nejste jisti, neváhejte nás
kdykoli kontaktovat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu: 734392735.

Organizátorské výzvy na akcích

Mezinárodní památkový workcamp a workcamp pro přírodu

Hledáme nadšené organizátoři a organizátorky pro dvě nové akce pro mladé lidi z České republiky a ze zahraničí. 

Oba tábory jsou vedené pod programem ESC (v minulosti patřilo pod Erasmus+) z čeho plyne řada výhod pro všechny zapojené organizátory! Kromě zkušeností s organizováním mezinárodní akce dostaneš uznávaný certifikát Youthpass, který se skvěle hodí do životopisu a možná je i finanční kompenzace.

Jedná se o dvě 14 denní akce s dobrovolnickou prací pro 20 účastníků (13 českých a 7 se zahraničí - je na organizátorech jestli se účastní účastníci ze vzdálenějších krajin a program bude v angličtině, nebo třeba Slováky).

Místo: jakákoliv dostupná památková lokalita a lokalita pro přírodu)

Termín: dva čtrnáctidenní tábory, léto 2022

Vaše role: spoluorganizace letního mezinárodního workcampu, příprava programu, pomoc v zázemí a s organizací akcí

 

Kontakt: Veronika Vlačuhová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 734 392 735

 

Letní Prázdniny s Brontosaurem pro rodiče a děti z Ukrajiny

ZČ HB Žirafa (popř. i další) uvažuje o organizaci letních akcí pro válečné uprchlíky - rodiče s dětmi z Ukrajiny – pokud bude o ně v jejich komunitě zájem. A tak vás zvou ke spolupráci na případných PsB, které by nabízely tradiční brontosauří zážitkový program doplněný vhodnou dobrovolnickou činností. Akce pro cca 20-40 rodičů a dětí.

Místo: Záchranná stanice pro volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě, případně i jinde, dle zájmu.

Termín: dva týdenní termíny v průběhu léta dle domluvy a zájmu. Zatím nevyhlášeno.

Vaše role: příprava programů pro děti, pomoc s organizací akcí, pomoc v zázemí akcí. Výhodou znalost ukrajinského, popř. ruského jazyka. Uvítáme také české, moravské a slezské :-) rodiče s dětmi, kteří by v roli spúoluúčastníků pomáhali se začleněním ukrajinských rodin do našeho prostředí.

 

Kontakt: Černej - Roman Haken <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>, tel. 777 793 711TRADIČNÍ AKCE, JEŽ HLEDAJÍ SVÉ NOVÉ ORGANIZÁTORY

Na hraně - malá škola environmentálního života

Jedinečná týdenní akce pro mladé lidi (15 - 26 let) přinášející inspiraci pro hledání jejich vlastní cesty k udržitelnému životu na Zemi. Zahrnuje ukázkové dobrovolnictví, debaty, tvoření, rozjímání,  zastavení se, příběhy, toulky. Máme vytvořen funkční a ověřený model akce, jež můžete využít.

Místo: Odehrává se na jedinečných místech - zámku Jezeří, v Horním Jiřetíně a krásných Krušných horách v kontrastu s hnědouhelným lomem pod nimi.

Info o akci najdete na webu.

Vaše role: organizace akce s tím, že předchozí tým jako celek akci letos nemůže organizovat, ale někteří členové by se zapojili a také vám dosavadní organizátoři poskytnou maximální podporu při přípravě akce. Ze zkušenosti prvního plyne, že se akce dá skvěle připravit od začátku za necelé dva měsíce :-). A dnes je většina už předchystána.

Kontakt: Dalimil Toman, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 605 763 112.

 

Expedice Moravská Amazonie

  • Info: loňská událost zde

  • Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Lokality na léto 2022

Pro více informací k jednotlivým lokalitám se můžete obrátit také na koordinátorky Akce příroda (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Akce památky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Zároveň nám prosím dejte vědět, pokud budete nějakou lokalitu sami kontaktovat. 

Kosení bělokarpatských luk s ČSOP Kosénka 

ČSOP Kosénka již 42 let kosí louky v Bílých Karpatech. Zájemců o kosení z jejich řad však postupně ubývá a potřebují pomoc od dalších dobrovolníků. Hledáme organizátory, kteří by zde ve spolupráci s Kosénkou uspořádali v rozmezí od 1. do 17. července vícedenní dobrovolnickou akci.

V daném rozmezí probíhá tradiční bělokarpatské kosení, kterého se účastní veřejnost a členové Kosénky. Dobrovolnický tábor by byl součástí této akce a měl k dispozici samostatné teepee a tábořiště sdílené s ostatními účastníky kosení. K dispozici je zajištění jídla z polní kuchyně, kde se celou dobu vaří pro dobrovolníky kosení, takže se o vaření nemusíte vůbec starat!

Termín: v rozmezí 1.-12. července

Zázemí: lesní tábořiště 3 km od Valašských Klobouk, teepee a vlastí stany, polní kuchyně, sprcha v potoce, latrína, případně možnost využít základny Kosénky v Kloboukách ve městě

Dobrovolnická práce: kosení, sušení a hrabání sena na vzácných a druhově bohatých bělokarpatských loukách 

Možnosti doprovodného programu: výlety a exkurze po okolí, přednášky a řemesla od Kosénky 

Kontakt: Jiří Žemlík, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pomoc s obnovou oblastí postižených tornádem 

V obcích na Podluží postižených v minulém roce tornádem stále probíhá obnova. Kromě domů se obnovuje zeleň a stále i uklízí další plochy v krajině. Místní budou tak i letos vděčni za pomoc např. s péčí o dosud realizované výsadby či úklidy v přírodě, pomoc se dá i potebným lidem. Práce je po tornádu stále kupy. 

Termín: v rozmezí léta dle vaší volby dle dohody a volnosti ubytování

Zázemí: klubovna v Moravské Nové Vsi. Vybavená kuchyň, společenská místnost s krbovými kamny, spaní v podkrový na postelích, sprcha, ohniště…

Dobrovolnická práce: zálivky, opravy opěr u stromů, výroba berliček pro dravce, pletí, uprava závlahových mis u stromů, úklidy v krajině aj.

Možnosti doprovodného programu: výlety a exkurze po okolí, přednášky k přírodě lužních lesů, vinařství, archeologickému výzkumu na Slovanském hradišti apod.

Kontakt: Dalimil Toman, Zdeňka Pavková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Spolupráce s CHKO Pálava

Pálavu, vápencové bradlo Pavlovských vrchů uprostřed Jižní Moravy, asi nemusíme dlouze představovat. Její jedinečná pestrost rostlinných a živočišných druhů u nás nemá obdoby. Na některých místech by ale bez péče mohla zaniknout pod zapojeným lesem nebo invazními druhy. Pojďte tuto pestrost objevovat a přiložit v péči o ni ruku k dílu!

Termín: červenec, srpen 

Zázemí: budova správy CHKO v Mikulově, plně vybavené zázemí

Dobrovolnická práce: údržba bezlesí, úklid biomasy, likvidace invazních rostlin 

Možnost doprovodného programu: exkurze s odborníky z CHKO 

Kontakt: Tereza Opravilová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 736720568

 

Práce na lomu Opučník v Neratově

Lom Opučník je bývalý opukový lom na kraji obce Neratov. V lomu je potenciál výskytu mnoha vzácných druhů, ale za dobu, kdy nebyla lokalita udržována se zde rozšířili některé nepůvodní druhy. O lom se v minulém roce začal starat spolek Pestré Polabí, který uvítá pomoc s velkým množstvím práce.

Termín: červenec, srpen

Zázemí: možnost spaní na obecním úřadě, k dispozici kuchyň, toalety a gril

Dobrovolnická práce: odstraňování náletů, úklid biomasy, kopání pískovcových stěn

Možnost doprovodného programu: exkurze či přírodovědné přednášky od spolku Pestré Polabí

Kontakt: Hana Svatošová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 737 960 446Kosení upolínových luk v Prosetíně

Louka nedaleko Prosetína s výskytem upolínu nejvyššího a také řady vzácných živočichů potřebuje pravidelnou péči, aby se svoji druhovou bohatost zachovala. Na práci však ubyvájí síly a kapacity. Pomůžeš se zachránou tohoto jedinečně pestrého místa v krajině lomů a kaňonů nedaleko Skutče? 

Termín: červenec, srpen

Zázemí: malá chatička bez elektřiny pro cca 10 osob nedaleko Prosetína, dále možnost spaní ve stanech u objektu, voda v potoce, koupání v kaňonu a v lomech nedaleko

Dobrovolnická práce: kosení a hrabání sena na loukách s výskytem vzácného upolínu nejvyššího

Možnosti doprovodného programu: exkurze či přírodovědné přednášky od spolku Pestré Polabí

Kontakt: Tibor Schwarz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 469 811 145 

 

Hrad Lukov

Hrad původem ze 13. století, který byl za svého vzniku majetkem krále si prošel náročným obdobým požárů a chátrání. Dnes se díky dobrovolníkům již podařilo opravit hradní jádro, ale stále zůstává dost práce se zajištěním hradeb a hospodářských objektů na dolním hradě. Pojeď s námi obnovit kousek historie a vdechnout hradu zase kousek nového života!

Termín: červenec, srpen

Zázemí: nedaleká chalupa Prádla - studna s užitkovou vodou, kamna a nádobí, na hradě je k dispozici pitná voda, kuchyň s kamny a lednicí a solární sprcha

Dobrovolnická práce: zdění, archeologický průzkum, terénní práce, dozdívka hradeb

Kontakt: Jiří Holík - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 608 568 142 

Jiří “George” Dražil - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 603 928 152 (ubytování na Prádlech)

 

Zámek Plumlov

Zámek ze 17. století začali stavět Lichtenštejnové, ale záhy zjistili, že jeho údržba má až moc vysoké provozní náklady. Původní plány tak nebyly dokončeny, avšak dnes zde najdeme vysokou jednokřídlou budovu s bohatě zdobenou fasádou. Pomůžeš s námi zámek zvelebit? 

Termín: červen, červenec a srpen (preferovány všední dny)

Zázemí: hospodářská budova v areálu, spaní na postelích a matracích, záchody a sprchy, kuchyň s lednicí, kamna, nutno mít pouze vlastní vařič a velké nádobí k vaření

Dobrovolnická práce: likvidace náletů kolem zámku, přesun stavebního materiálu, další práce dle aktuální potřeby

Možnosti doprovodného programu: prohlídka zámku s průvodcem

Kontakt: Pavel Zástěra - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 775 999 815

 

Hrad Templštýn

Hrad je nejen monumentální historickou stavbou, ale také archeologické naleziště a přírodní rezervace. Pojeď s námi velebit hrad z 13. století i okolní krajinu, aby mohli svůj příběh vyprávět i dalším generacím! 

Termín: červenec, srpen

Zázemí: spaní ve stanech, v případě deště v boudě (pro 12 osob), řeka v údolí, bez elektřiny a pitné vody (nutno zajistit dovoz ideálně vlastním autem z Krumlova)

Dobrovolnická práce: práce s kamenem a se dřevem, srovnávání plochy hradu, vykopávky hradeb, úprava lesních cestiček

Kontakt: David Hamza - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Pište vaše připomínky

Vážení přátelé,
 
máte-li připomínku, námět, stížnost, pochvalu, nápad na zlepšení aj.
 
k činnosti:
 
- HB obecně
- ústředí Hnutí Brontosaurus či jednotlivých programů a oddělení
- orgánů či sekcí Hnutí Brontosaurus
 
Nebo potřebujete-li něco váznoucího vyřešit či popohnat, tak nám napište!
 
Obrátit se můžete na tyto kontakty:
 
Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus: dalimil.toman(tenzavináč)brontosaurus.cz
 
Kristina Studená, předsedyně HB (nadřízená ústředí HB) a Výkonný výbor HB: predsedkyne(tenzavináč)brontosaurus.cz
 
Kontrolní a revizní komise: krk(tenzavináč)brontosaurus.cz
 
Etická komise Hnutí Brontosaurus (řeší etičnost dárců a parterů HB ve vztahu k anšemu etickému kodexu): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Těšíme se na vaše podněty!

Hemisféra statutářů

Vítejte v hemisféře statutářů! (tů)

Vlevo vidíte části mozku, které by vás mohly zajímat, pokud však neradi brouzdáte zelenošedou kůrou mozkovou, vždy ještě můžete zkusit vyhledávání.

 

Hemisféra členů

Vítejte v hemisféře členů!

Vlevo vidíte části mozku, které by vás mohly zajímat, pokud však neradi brouzdáte zelenošedou kůrou mozkovou, vždy ještě můžete zkusit vyhledávání.

 

 

Vítejte v mozku

Vítejte ve velkém brontosauřím mozku, kde sídlí veškeré znalosti Brontosaura.

Můžete se zde orientovat podle oblasti, která je na vás cílena:

- členské

- organizátorské

pro vedení článků, regionálních center i celého HB

Anebo můžete použít vyhledávání dle kategorií.

Pro veškeré akce pořádané Hnutím Brontosaurus navštivte náš centrální web brontosaurus.cz.

 

 

Hemisféra orgů

Vítejte v hemisféře organizátorů!

Vlevo vidíte části mozku, které by vás mohly zajímat, pokud však neradi brouzdáte zelenošedou kůrou mozkovou, vždy ještě můžete zkusit vyhledávání.