Programové akce HB

Akce pod programy Hnutí Brontosaurus

Co jsou programy Hnutí Brontosaurus

Programy HB v rámci své činnosti koordinují a zaštiťují vybrané nosné a stěžejní aktivity v rámci celého HB. Ustanovení programu Hnutí Brontosaurus schvaluje Rada HB.

V tuto chvíli jsou ustanoveny tyto programy: Akce příroda, Akce památky, Brontosauří dětské oddíly, Ekostan, Vzdělávání, Prázdniny s Brontosaurem a International.

 

Práva a výhody pro organizátory akcí pod programy HB

Organizátoři akcí zařazených pod programy HB mají právo na tyto výhody a služby:

 • propagace akce – plakáty, letáky s nabídkou akcí, web programu, facebook programu
 • přednostní propagace akce v médiích (tiskové zprávy, články, ... )
 • přednostní propagace akcí programů v rámci placené inzerce, pokud ji HB zajišťuje
 • metodická a další pomoc a konzultace od koordinátora/koordinátorky programu
 • zasílaní informací a relevantních nabídek užitečných pro pořádání jejich akcí
 • možnost prioritně čerpat dotace a příspěvky určené pro programy HB, například příspěvky z dotace MV na dobrovolnické akce
 • využití loga a značky Hnutí Brontosaurus

 

Povinnosti organizátorů akcí pod programy Hnutí Brontosaurus
a nároky na tyto akce

Pod kterýkoliv z programů HB mohou být zařazeny pouze akce, které splňují schválen kritéria programu.

 • Kritéria pro Prázdniny s Brontosaurem ZDE.
 • Kritéria pro Akci příroda ZDE.
 • Kritéria pro Akci památky ZDE.
 • Kritéria pro Brontosauří dětské oddíly ZDE.

 

Organizátoři akce zařazené pod program jsou navíc povinni:

 • nahlásit akci koordinátorovi programu (lze i zadáním do nabídky akcí na webu HB
  a přiřazením akce k patřičnému programu)
 • informovat účastníky akce o zařazení akce pod daný program, dalších akcích programu nebo aktivitách HB obecně
 • umožnit koordinátorovi/koordinátorce programu kontrolovat na akci naplnění kritérií programu HB
 • zadat účastníky akce a odvedou dobrovolnickou práci (typ a hodiny) do Brontosauřího informačního systému
 • zaslat výběr fotografií z akce koordinátorovi/koodinátorce programu

 

Kritéria dobrovolnické práce na akcích zařazených pod programy HB

Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus určil kritéria určující vhodné dobrovolnické práce, podle kterých může ÚHB rozlišovat která pracovní akce je vhodná na zvýrazněnou propagaci a podporu. Jsou to tyto kritéria:

 1. Práce je atraktivní pro cílovou skupinu.
 2. Práce je obecně prospěšná s přímým přínosem pro památky či přírodu.
 3. Smysl práce musí být pro účastníky srozumitelný.

Obecnou prospěšností rozumíme, že práce má pozitivní dopad na široké okolí.

Další povinnosti vznikají při čerpání příspěvku z Ministrestva vnitra:

 • nahlášení akce a počtu účastníků min. 3 dny předem koordinátoru programu (z důvodu pojištění)
 • zaslání předepsané prezenční listiny s podpisy účastníků (smlouvy s dobrovolníky) koordinátorovi programu do 3 dní po akci

 

Akce Hnutí Brontosaurus

Jde o akce celobrontosauřího významu, kterým byl udělen VV RHB, RHB nebo valnou hromadou status Akce HB a možnost akci prezentovat jako akci celého Hnutí Brontosaurus. Tyto akce zajišťují jednotlivé ZČ a regionální  centra, popř. ústředí. Nad jejich realizací dohlíží přímo ředitel Ústředí HB.

 

Práva a výhody pro organizátory Akcí HB

Organizátoři akcí schválených mají tyto práva a výhody:

 • možnost využít značky – loga a názvu Hnutí Brontosaurus pro pořádání akcí (není potřeba uvádět "ZČ", "klub" či "RC")
 • prioritní propagace a medializace těchto akcí
 • bodové ocenění pořádání těchto akcí v rámci rozdělování dotací pro ZČ, RC a kluby

 

Povinnosti organizátorů Akcí Hnutí Brontosaurus a nároky na tyto akce

 Akce Hnutí Brontosaurus musí mít celobrontosauří význam přesahující zájmy a aktivity jednotlivých ZČ, RC či klubů.

Organizátoři těchto akcí jsou povinni:

 • dodržovat grafický manuál a další organizační pokyny při využití značky (loga a názvu) Hnutí Brontosaurus
 • zaslat na ústředí Hnutí Brontosaurus stěžejní informace o průběhu akce – fotografie, významné mediální výstupy, apod.