Strategický plán - MARKETING

Seznam článků

 

Strategický cíl "MARKETING"

Znění cíle a indikátory naplnění

 1. Máme vytvořený komunikační a vizuální styl HB a řídíme se jím. (prosinec 2016). Veřejnost nás vnímá tak, jak chceme, aby nás vnímala. (2020)"

 2. Máme každý rok vytvořený marketingový plán s cíly o naplněnosti akcí, který reflektuje výstupy z Programové konference 2015 a analýzy v rámci strategického plánování, a řídíme se jím. (prosinec 2016, 2017, 2018, 2019)

  a) Jasná prezentace klíčových aktivit na webu a dalších komunikačních kanálech, aby člověk viděl co všechno HB dělá a bylo to srozumitelné (Např. co jako prvoúčastník mohu zažít?).

  b) Vytvořit marketingovou poradnu/podporu aktivit článků (provázanost na kapacitu zdrojů). Pravidelní PR partneři.

Speciální potřeby

 1. know-how z marketingu a grafického designu

 2. facilitace evaluace MKT plánu 2016 a pomoc s nastavením MKT plánu 2017, know-how z marketingu

Zdůvodnění cíle

 1. Aktuálně nemáme jasně definovanou identitu, kterou chceme veřejnosti prezentovat. Zároveň dosavadní formy propagace byly roztříštěné a nekoncepční, a tak nebylo veřejnosti srozumitelné, co Hnutí Borntosaurus děla a čím je.

 2. Chceme mít větší naplněnost akcí a koncepčněji řešit propagaci napříč aktivitami HB.

Vazba cíle na strategické dokumenty

 1. Branding (první aktivita) by měl přímo vycházet ze strategických dokumentů a od toho se budou odvíjet další aktivity.

 2. Marketingový plán je v souladu se strategickými dokumenty.