Spolkový rejstřík

Co je třeba

Dle nového občanského zákoníku jsou veškeré spolky (dříve občanská sdružení) evidovány ve veřejném rejstříku spolků. Vedle hlavního spolku (v našem případě Hnutí Brontosaurus) jsou zde evidovány i pobočné spolky (v našem případě základní články a regionální centra).

Podrobný manuál s návody KROK za KROKEM pro různé modelové situace najdete ZDE. Stručný přehled čtěte níže.

Od konce roku 2016 je povinnen, jak hlavní spolek, tak spolky pobočné (tedy články a regionální centra) uvádět do rejstříku a sbírky listin požadované údaje a dokumenty. Jedná se o:

  • statutární orgán (předseda, místopředseda, hospodář) - k tomu jsou potřeba souhlasy těchto osob se zápisem do resjtříku a zveřejněním osobních údajů a zápis z valné hromady článku, centra, kde je zaspána volba statutárního orgánu a její vysledek.

  • sídlo pobočného spolku - k němu je potřeba doložit souhlas majitele nemovitosti (budovy nebo bytové jednotky) s umístněním sídla (nebo ověřenou nájemní smlouvu pro váš základní článek nebo regionální centrum).

  • popř. stanovy či statut, kterým se oficiálně váš článek či regionální centrum řídí a který zde chcete mít zveřejněn (VZOR STANOV). Tento dokument není povinný a články a centra se mohou řídit pouze stanovami Hnutí Brontosaurus.

K tomu, abyste všechny náležitosti měli v pořádku je potřeba řádně a dle pravidel svolat a uskutečnit Valnou hromadu - viz Stanovy ZČ HB a pořídít z ní zápis a prezenční listinu.

Následně je nutné průběžně do rejstříku dokládat:

  • Listiny prokazující zvolení, odvolání či odstoupení statutárního orgánu nebo jeho člena pokud k některé z těchto skutečností došlo (zápis z valné hromady, odstoupení)

  • V případě zrušení ZČ HB rozhodnutí VH ZČ o této skutečnosti.

 

POZOR: Veškeré údaje do rejstříku a dokumenty do sbírky listin bude za vás zadávat ústředí Hnutí Brontosaurus, kterému zasíláte elektronické konverze požadovaných listin a dokumentů! e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

K čemu to je

Zápis v rejstříku slouží úřadům, bankám, apod. k identifikaci vašeho základního článku. Dokládá také to, kdo je za článek, centrum oprávněn jednat.

Měl by tedy u nich nahradit dokládání papírových registrací z ústředí Hnutí Brontosaurus, zápisů z vašich valných hromad, prokazování volby statutárních orgánů, atd.