Ostatní kurzy

Na těchto kurzech a seminářích lze získat:

1. Rozšiřující vzdělávání pro vedoucí Brďo a organizátory Hnutí Brontosaurus

Patří sem např. kurzy první pomoci, semináře ekoher, kurzy lanových překážek, kurzy propgace a PR, apod.

Aktuální nabídku těchto vzdělávacích akcí najdete ZDE.

 

2. Vzdělávání pro odborné pozice v Hnutí Brontosaurus

Toto vzdělávání zahrnuje např.:

  • kurzy pro hospodáře ZČ, RC a klubů
  • kurzy pro zdravotníky
  • kurzy a semináře pro předsedy ZČ, RC a klubů
  • aj.

 

Aktuální nabídku těchto vzdělávacích akcí najdete ZDE.