Vzdělávání

Pod pojem vzdělávání v rámci aktivit Hnutí Brontosaurus spadá:

 

1. Vzdělávání a odborná příprava organizátorů, vedoucích a funkcionářů

  • Odborná příprava organizátorů a vedoucích

Popis kvalifikací, požadavky na jejich udělení a to k čemu vás opravňují nalezte ZDE.

  • Neformální vzdělávání organizátorů a vedoucích

Je vzdělávání, které organizátoři i vedoucí získávají v rámci své praktické činnosti - organizování akcí, vedení dětí, koordinování dobrovolníků, řízení článku. Díky systému uznávání neformálního vzdělávání tyto nabyté zkušenosti, dovednosti a znalosti mohou uplatnit i mimo Brontosaura i v profesním životě.

 

2. Vzdělávání účastníků akcí, dětí v oddílech, kroužcích apod.

Jde vlastně o jeden z výsledků (výsledných produktů) naší činnosti, vedle např. opravených hradů, pokosených chráněných luk, vysázených stromů.

Jedná se zejména o neformální vzdělávání (vzdělávání: záměrné s cílem, ale dobrovolné, založené na zkušenosti a činnosti, mimo formální systém) či informální učení, popř. i vzdělávání formální.

Specificky se toto vzdělávání v Hnutí Brontosaurus věnuje zejména výchově k dobrovolnictví, environmentální výchově, ochraně přérody, participaci mladých lidí, výchově k aktivnímu občanství atd.

U účastníků či členů dětských oddílů v rámci našich akcí rozvíjíme celou řadu kompetencí, které uplatní v životě (př.: kompetence ke spolupráci, kompetence ke zvládání zátěže, kompetence k samostatnosti, kompetence k řešení problémů,kompetence k plánování a organizování práce, kompetence k vedení lidí a mnoho dalších).