Vnitřní podpora

Celý Brontosaurus stojí na energii a nadšení stovek a stovek lidí. Lidí, kteří vkládají svůj čas, úsilí a duši do dobrovolnické práce, do organizování akcí pro ostatní, do vedení článků nebo celé organizace, ale i do neviditelných rolí hospodářů, kuchařek, techniků a mnoha dalších.

Ti všichni nezištně obětují kus sebe pro ostatní, vytvářejí prostředí, ve kterém je nám dobře, a přitom dávají život malým i velkým projektům, hodnotám a příběhům, které dohromady tvoří Brontosaura takového, jaký je. Být tohoto součástí přináší spoustu krásných okamžiků, přátelství a životních zkušeností.

Na druhou stranu to na člověka klade i velké nároky - nevyhne se stresu, vyčerpání či dílčím neúspěchům. Proto je důležité umět nejen pracovat a posunovat věci vpřed, ale také vzájemně se podporovat a umět zpětně práci svou i druhých ocenit. Kromě neoficiálních vyjádření díků a podpory máme v Brontosaurovi i několik oficiálních ocenění, která si udělují buď přátelé mezi sebou nebo je uděluje přímo Hnutí.

Takové ocenění je skvělý způsob, jak práci oceněného zviditelnit, udělat mu radost a zároveň mu darovat hmatatelnější důkaz přátelství a podpory, který přetrvá i na horší časy, kdy se třeba tolik nedaří.

Níže najdete vše o cenách, které jsou v HB udělovány, včetně aktuálního seznamu již oceněných, případně návodu, jak ocenění udělit.

  • Březové lístky Ocenění, které si dávají přátelé a kolegové napříč organizacemi pracujícími s mládeží. Toto ocenění má široké uplatnění a může ho udělit kdokoliv.
  • Výroční ceny HB Ceny udělované ve specifických kategoriích, a to každoročně na Valné hromadě Hnutí. Kandidáty na cenu nominují členové HB, z nich pak vítěze vybírá Výkonný výbor HB.
  • Cena Brontosaura Nejvýznamnější ocenění udělované jednou za 5 let u příležitosti (půl)kulatých narozenin HB. Kandidáty na cenu nominují členové HB. O udělení ceny pak rozhoduje Rada HB.
  • Ocenění organizátorů programů Hnutí Brontosaurus: organizátoři akcí s platnou kvalifikací obdrží prestižní organizátorské tričko "Organizuji s Brontosaurem". Na konci roku (na organizátorském setkání) budou vyhlášeni a oceněni hlavní organizátoři významných akcí, nejaktivnější organizátoři v jednotlivých programech v rámci roku aj.