Kategorie k vyhledávání

Na úvod

 

Vážení přátelé v základních článcích, regionálních centrech a klubech,

zveme vás po roční odmlce na Valnou hromadu Hnutí Brontosaurus do Oucmanic!

Můžete těšit na společné válení, společenské hromadění, oceňování, známé i nové tváře, novinky z brontosauřího světa, dobré jídlo, pecha kucha, volby do vedení a pestrý doprovodný program.
 
Ohledně epidemiologických opatření vás budeme informovat. Prozatím přepokládáme offline setkání s tím, že vyzveme přihlášené k testu před akcí.
Na Valnou hromadu jsou zváni všichni členové či příznivci Hnutí. Delegáti s právem hlasovat jsou max. 2 za každý ZČ či RC, 1 za každý klub a dále členové VV a KRK. Další zástupci se mohou zúčastnit Valné hromady jako hosté. I na letošní Valné hromadě nás čekají volby do Výkonného výboru a Kontrolní a revizní komise HB.
 
I letos je připraven hodnotný program nabízející, jak podnětná jednání, tak příjemné chvíle k setkávání, sdílení či oceňování.

Před Valnou hromadou zvažte, prosím, vaše návrhy na nominace do výkonného výboru a Kontrolní a revizní komise HB.

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rychlá cesta na přihlášku ZDE.

UPOZORNĚNÍ: Delegát(ka) musí být členem/členkou příslušného ZČ, RC či klubu.

Číst dál: Na úvod

NOMINACE: Výkonný výbor, KRK a Výroční cena Hnutí Brontosaurus za rok 2020 a 2021

Nominujte vhodné kandidáty do Výkonného výboru a Kontrolní a revizní komise HB.
 
Nominujte na Výroční cenu Hnutí Brontosaurus za rok 2020 a 2021 (do 8. února 2022)
 

Přihlášení a informace

Přihlášení

Na Valnou hromadu se přihlašujte přes PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ, nejpozději do úterý 22.února 2022 do 12 hodin. Nezapomeňte uvést, jestli jste delegáti nebo hosté, a za který ZČ/RC/klub. Každý, kdo se chce účastnit jako delegát, musí se prokázat písemným potvrzením od statutárního zástupce svého ZČ/RC/klubu.

Číst dál: Přihlášení a informace

Etická komise HB

Hnutí Brontosaurus se řídí Etickým kodexem Zeleného kruhu - asociace ekologických organizací.

Rada Hnutí Brontosaurus dále zřizuje Etickou komisi, která posuzuje přijatelnost firemních i jiných dárců z hlediska etického kodexu a programových cílů, poslání a vize HB. Komise dále může vydávat stanoviska k vhodnosti dalších podob spolupráce či partnerství. Stejně tak vydává na vyžádání stanoviska k aktuálním rozhodnutím orgánů HB (popř. i organizačních jednotek), které by mohly být v rozporu s ustanoveními etického kodexu.

Pro základní články a regionální centra mají rozhodnutí Etické komise doporučující charakter. Níže zveřejňujeme příklady rozhodnutí Etické komise včetně zdůvodnění - mohou vám být nápomocny pro vaše rozhodování. Základní články a regionální centra mohou také etickou komisi požádat o stanovisko k jejich aktuálně řešené situaci.

Členové Etické komise: Dominik Grohmann, Pavel Pracný, Dalimil Toman

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číst dál: Etická komise HB

Finanční gramotnost

Cestovní náhrady

Hledáte formuláře na cestovní náhrady? ZDE (Nejprve se ale přihlaste na Mozek :-). )

Dohody o provedení práce, smluvy o dílo

Najdete ZDE, včetně výpočtu odměny. Smlouva o dílo ZDE.

Rozhodnutí Etické komise HB ZDE

Pro organizátory

Finance na podporu dobrovolníků, akcí a dalších aktivit 🦋

 

(poradí ti Terka Opravilová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Ester Kierová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

NA JAKÉ AKCE LZE ŽÁDAT:

 

 • jednodenní dobrovolnické akce

 • víkendové dobrovolnické akce (max. 5 dnů)

 • vícedenní dobrovolnické akce - letní tábory, PsB apod. (6-21 dnů)

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

 

 • organizátoři dobrovolnických akcí pro přírodu a památky

 • statutární zástupci základních článků, klubů a regionálních center HB pro/za své organizátory

 

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI, SCHVÁLENÍ PROPLACENÍ:

 

 • žádosti lze podávat prostřednictvím FORMULÁŘE 

 • žádosti budou pro nové akce opakovaně otevřeny v průběhu roku: podruhé s uzávěrkou 31. května a potřetí s uzávěrkou 30. srpna (výjimečně i mimo tyto termíny)

 • nejpozději do 14 dnů po uzávěrce vám dáme vědět, zda máte podporu schválenou

 • před akcí s vámi domluvíme podrobnosti, pomůžeme se zajištěním formalit

 • finance vám proplatíme nejpozději do 20 dní po doložení výstupů (prezenčka a fotografie) a doručení dokladů (specifika viz PŘEHLED ZDE).

 • lze žádat i na již proběhlé akce

 

 

CO MŮŽETE ZÍSKAT:

 

 • proplacení nákladů akcí v limitech na účastníka a den, a to nákladů na nákup materiálu, potravin, cestovné apod. Konkrétně dle podmínek jednotlivých zdrojových dotací - viz PŘEHLED ZDE

 

Dotace v této výzvě nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

 

 • uhrazení nákladů na vyvěšení budek, vysazení stromů, čištění pramenů, budování ježčích domků či hmyzích hotelů z Dárků přírodě.

 

 

CO MUSÍTE DOLOŽIT PRO PROPLACENÍ:

 

 • prezenční listinu či její kopii, 3-10 fotografií z akce a dobrovolnické činnosti a doklady k proplacení.

 • přesné požadavky, jež jsou dány jednotlivými projekty z nichž finance čerpáme (ZDE) - budeme vás individuálně informovat a pošleme vám vše potřebné (formulář, prezenčky apod.)

 

 

PŘEVIS ŽÁDOSTÍ:

 

Při převisu žádostí zájemců budou upřednostněny akce pro cílovou skupinu 15 - 30 let, - akce nové, neopakující se a akce s aktuálními tématy (sucho, ochrana biodiversity, klima, apod.) a dobrovolnickou činností blízkou těmto tématům. Rozhodující může být i termín podání žádosti.

Cena Brontosaura

Cena Brontosaura je nejvýznamnější ocenění v HB. Je udělována za aktivity v oblasti dobrovolnické péče mladých lidí o přírodní a kulturní dědictví. Poprvé byla předána v roce 2009 a od té doby je udělována každých 5 let na Dortu u příležitosti oslav (půl)kulatých narozenin HB. Nominace se sbírají zpravidla z celého brontosaurstva pomocí elektronického formuláře, o vítězích pak rozhoduje Rada HB.

 

Ročník 2009

Při vůbec prvním udílení v archeoskanzenu v Modré u Velehradu byly předány tři Ceny Brontosaura.

 • Jan Křivonožka za práci s dobrovolníky v Beskydech
 • Barbora Odložilová za činnost pro děti i přírodu na Jesenicku
 • Pavel Jeřábek za dlouholetý přínos péči o naši přírodu v Praze a okolí  

 

Ročník 2014

Ceny byly uděleny v areálu zámku Telč dvanácti osobnostem HB, jež vyhrály v celobrontosauří soutěži Příběhy nadšení.

 • Jiří “Kazatel” Jiránek za svůj obrovský podíl na založení Hnutí Brontosaurus a za mnohaletou činnost v něm

 • Jiří “George” Dražil za více jak 30 let dobrovolnické činnosti na hradě Lukov

 • Jiří Kulich za průkopnictví a celonárodní přínos v oblasti ekologické výchovy

 • Roman “Černej” Haken za dlouhodobý přínos Hnutí díky činnosti pro mládež a posléze pro rodiče s dětmi, a také za podporu neziskového sektoru obecně

 • Zuzana “Zula” Brzobohatá za dlouhodobou činnost v brontosauřích dětských oddílech

 • Soňa “Veverka” Kappelová za dlouhodobou činnost v brontosauřích dětských oddílech

 • Pavel Ecler za dlouhodobý přínos českým kulturním památkám a zkvalitňování akcí HB

 • Hana Chalupská za aktivní občanskou činnost v neziskovém sektoru

 • Zdeněk Frélich za dlouhodobý přínos v péči o kulturní hodnoty Jesenicka

 • Blanka “Moja” Dobešová za dlouhodobý rozvoj ekologických aktivit v Hnutí i v širší občanské společnosti

 • Jan Křivonožka za záchranu cenné beskydské louky Kudlačena a dlouhodobou organizátorskou činnost v Beskydech

 • Kristina Studená za organizování zahraničních dobrovolnických akcí v Rumunsku a na Ukrajině

 

Ročník 2019

U příležitosti oslav 45. narozenin HB  na zámku Veltrusy bylo navázáno na projekt Příběhy nadšení a oceněno bylo opět dvanáct osobností, tentokrát v soutěži Příběhy nadšení - příběhy míst.

 • Srbský Banát - Dobrovolníci Hnutí Brontosaurus zde dlouhodobě pečují o veřejná prostranství i drobné památky. Pomáhají také k rozvoji šetrné turistiky a podporují život krajanských komunit, povědomí o zdejší kultuře a přátelské vztahy.

 • Mikulčický luh - Péči o přírodu luhů, hlavní činností je zde vyvěšování, udržování a monitorování hnízdních budek pro ptactvo, které kompenzují nedostatek dutin v obhospodařovaném lese a umožňují hnízdění ptactva.

 • Státní zámek Bučovice - údržba areálu, dobrovolníci pomáhají zámku i zahradě se připravit na zimu, na jaře se znovu probudit a být stále ve skvělé formě pro všechny návštěvníky.

 • Zahrada ekocentra Dúbrava - Budování a údržba naučné eko-zahrady. Prostor slouží dětem i dospělým pro akce, výukové programy i zábavu. Nabízí místo přírodě v městské zástavbě.

 • Hrad Orlík nad Humpolcem - Díky dobrovolníkům je hrad Orlík stále v dobré kondici a nabízí skvělou celoroční zábavu všem návštěvníkům.

 • Zakarpatská Ukrajina - Už spoustu let přijíždí dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus, aby zde značili turistické trasy nádhernou místní přírodou. Pomáhají tak rozvíjet šetrný turistický ruch a ukazují krásu místního kraje i přespolním.

 • Zřícenina Templštejn - Před několika lety zde začali pracovat dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus. I díky nim dnes chodíte po schodech, neprodíráte se bujnou vegetací a můžete vidět zbytky hradu, které byly ještě nedávno hluboko pod vrstvou hlíny.

 • Louka Sklenářovice - Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus sem pravidelně jezdí kosit už léta. Sklenářovickou louku si vypiplali z mála a podařilo se jim na místo navrátit mnoho původních druhů bylin.

 • Hrušky u Brna - Díky dobrovolníkům Hnutí Brontosaurus si v Hruškách brzy budete moci natrhat spoustu ovoce – švestek, jablek a hlavně hrušek. Z alejí u vesnice nebo z komunitního sadu, které tady každoročně sází a opečovávají spolu s místními. Tvoří tak živou krajinu pro budoucnost, přírodu i pro lidi.

 • Obec Zastávka Stillstand - O bývalou osadu pečují dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím projektu “Cesta ke kořenům” už léta oživují Jesenicko a vztah lidí k němu. Na Zastávce zachránili staré odrůdy ovocných stromů, postavili slaměný domek Hobitín, odhalili staré památky na dřívější osídlení. Díky nim zde opět ožívají tradiční řemesla, peče se chléb a moštují jablka.

 • Zřícenina hradu Lukov - Hrad Lukov pomáhají zachraňovat a udržovat dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. A to nepřežitě od roku 1983, nejdéle ze všech brontosauřích lokalit. Opakovaně sem jezdí odkrývat sutí zasypané hradby a budovy hradu, odkryté zdivo konzervovat a hrad postupně otevírat návštěvníkům a uchovávat dalším generacím.

 • Přírodní rezervace Habrov - O část Habrova pečují dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. Udržují zde podmínky pro pestrý život v podobě květnatých luk, stepních strání, ale také mokřadů a tůní s výskytem obojživelníků a vodního hmyzu. Pravidelně dosazují ovocné stromy starých odrůd v sadu. Probíhají zde ekologické výukové programy a letní tábor otevírá místu další možnosti.

Vyhledávání v dokumentech

Co to je
Pro koho to je
O čem to je
Pro kdy to je