Cena Brontosaura

Cena Brontosaura je nejvýznamnější ocenění v HB. Je udělována za aktivity v oblasti dobrovolnické péče mladých lidí o přírodní a kulturní dědictví. Poprvé byla předána v roce 2009 a od té doby je udělována každých 5 let na Dortu u příležitosti oslav (půl)kulatých narozenin HB. Nominace se sbírají zpravidla z celého brontosaurstva pomocí elektronického formuláře, o vítězích pak rozhoduje Rada HB.

 

Ročník 2009

Při vůbec prvním udílení v archeoskanzenu v Modré u Velehradu byly předány tři Ceny Brontosaura.

 • Jan Křivonožka za práci s dobrovolníky v Beskydech
 • Barbora Odložilová za činnost pro děti i přírodu na Jesenicku
 • Pavel Jeřábek za dlouholetý přínos péči o naši přírodu v Praze a okolí  

 

Ročník 2014

Ceny byly uděleny v areálu zámku Telč dvanácti osobnostem HB, jež vyhrály v celobrontosauří soutěži Příběhy nadšení.

 • Jiří “Kazatel” Jiránek za svůj obrovský podíl na založení Hnutí Brontosaurus a za mnohaletou činnost v něm

 • Jiří “George” Dražil za více jak 30 let dobrovolnické činnosti na hradě Lukov

 • Jiří Kulich za průkopnictví a celonárodní přínos v oblasti ekologické výchovy

 • Roman “Černej” Haken za dlouhodobý přínos Hnutí díky činnosti pro mládež a posléze pro rodiče s dětmi, a také za podporu neziskového sektoru obecně

 • Zuzana “Zula” Brzobohatá za dlouhodobou činnost v brontosauřích dětských oddílech

 • Soňa “Veverka” Kappelová za dlouhodobou činnost v brontosauřích dětských oddílech

 • Pavel Ecler za dlouhodobý přínos českým kulturním památkám a zkvalitňování akcí HB

 • Hana Chalupská za aktivní občanskou činnost v neziskovém sektoru

 • Zdeněk Frélich za dlouhodobý přínos v péči o kulturní hodnoty Jesenicka

 • Blanka “Moja” Dobešová za dlouhodobý rozvoj ekologických aktivit v Hnutí i v širší občanské společnosti

 • Jan Křivonožka za záchranu cenné beskydské louky Kudlačena a dlouhodobou organizátorskou činnost v Beskydech

 • Kristina Studená za organizování zahraničních dobrovolnických akcí v Rumunsku a na Ukrajině

 

Ročník 2019

U příležitosti oslav 45. narozenin HB  na zámku Veltrusy bylo navázáno na projekt Příběhy nadšení a oceněno bylo opět dvanáct osobností, tentokrát v soutěži Příběhy nadšení - příběhy míst.

 • Srbský Banát - Dobrovolníci Hnutí Brontosaurus zde dlouhodobě pečují o veřejná prostranství i drobné památky. Pomáhají také k rozvoji šetrné turistiky a podporují život krajanských komunit, povědomí o zdejší kultuře a přátelské vztahy.

 • Mikulčický luh - Péči o přírodu luhů, hlavní činností je zde vyvěšování, udržování a monitorování hnízdních budek pro ptactvo, které kompenzují nedostatek dutin v obhospodařovaném lese a umožňují hnízdění ptactva.

 • Státní zámek Bučovice - údržba areálu, dobrovolníci pomáhají zámku i zahradě se připravit na zimu, na jaře se znovu probudit a být stále ve skvělé formě pro všechny návštěvníky.

 • Zahrada ekocentra Dúbrava - Budování a údržba naučné eko-zahrady. Prostor slouží dětem i dospělým pro akce, výukové programy i zábavu. Nabízí místo přírodě v městské zástavbě.

 • Hrad Orlík nad Humpolcem - Díky dobrovolníkům je hrad Orlík stále v dobré kondici a nabízí skvělou celoroční zábavu všem návštěvníkům.

 • Zakarpatská Ukrajina - Už spoustu let přijíždí dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus, aby zde značili turistické trasy nádhernou místní přírodou. Pomáhají tak rozvíjet šetrný turistický ruch a ukazují krásu místního kraje i přespolním.

 • Zřícenina Templštejn - Před několika lety zde začali pracovat dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus. I díky nim dnes chodíte po schodech, neprodíráte se bujnou vegetací a můžete vidět zbytky hradu, které byly ještě nedávno hluboko pod vrstvou hlíny.

 • Louka Sklenářovice - Dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus sem pravidelně jezdí kosit už léta. Sklenářovickou louku si vypiplali z mála a podařilo se jim na místo navrátit mnoho původních druhů bylin.

 • Hrušky u Brna - Díky dobrovolníkům Hnutí Brontosaurus si v Hruškách brzy budete moci natrhat spoustu ovoce – švestek, jablek a hlavně hrušek. Z alejí u vesnice nebo z komunitního sadu, které tady každoročně sází a opečovávají spolu s místními. Tvoří tak živou krajinu pro budoucnost, přírodu i pro lidi.

 • Obec Zastávka Stillstand - O bývalou osadu pečují dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. Prostřednictvím projektu “Cesta ke kořenům” už léta oživují Jesenicko a vztah lidí k němu. Na Zastávce zachránili staré odrůdy ovocných stromů, postavili slaměný domek Hobitín, odhalili staré památky na dřívější osídlení. Díky nim zde opět ožívají tradiční řemesla, peče se chléb a moštují jablka.

 • Zřícenina hradu Lukov - Hrad Lukov pomáhají zachraňovat a udržovat dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. A to nepřežitě od roku 1983, nejdéle ze všech brontosauřích lokalit. Opakovaně sem jezdí odkrývat sutí zasypané hradby a budovy hradu, odkryté zdivo konzervovat a hrad postupně otevírat návštěvníkům a uchovávat dalším generacím.

 • Přírodní rezervace Habrov - O část Habrova pečují dobrovolníci Hnutí Brontosaurus. Udržují zde podmínky pro pestrý život v podobě květnatých luk, stepních strání, ale také mokřadů a tůní s výskytem obojživelníků a vodního hmyzu. Pravidelně dosazují ovocné stromy starých odrůd v sadu. Probíhají zde ekologické výukové programy a letní tábor otevírá místu další možnosti.