Program Valné hromady

PROGRAM VALNÉ HROMADY 

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY HB 2022
PÁTEK  
17:30 příjezd, registrace, ubytování
18:30 večeře
19:00 seznamky pro účastníky VH
19:30 zahájení, představení delegátů
od 20:00 zprávy ÚHB a Výkonného výboru HB a vyhodnocení strategického plánu
  zprávy Kontrolní a revizní komise HB
  Pecha - kucha - úspěchy 2021
  vyhlášení vítězů soutěže Brontosaurus Žije!
  udělování Březových lístků
22:30 ukončení programu
 
SOBOTA  
7:30 snídaně
8:00 Zahájení sobotního programu
8:00 Pecha kucha - aktuální projekty
  Představení výstupů strategického plánování pro naplňování VIZE 50 z Valné hromady 2020 a dílna k tématu společné realizace plánu napříč HB.
10:15 Coffee break
10:30 Demokratická skupina/pracovní skupina Památky/Sekce Brďo
 
volby I - vysvětlení volebního systému a otevření nominací
12:30 oběd + procházka, společné focení
14:15 Start odpoledního programu
14:15 Plánujeme Oslavy 50 let HB! Představení záměru a aktivit k výročí a dílna na možnosti zapojit se do příprav a realizace oslav.
15:45 coffee break
16:00 Volby II
17:15 coffee break
17:30 Vyhlášení výsledků voleb
  World Café Identita - Kavárna ke sdílení na téma identita Hnutí Brontosaurus, s Hnutím Brontosaurus.
19:15 večeře
20:15 Pecha Kucha - nové příležitosti
  galavečer a předávání Výročních cen HB
 
NEDĚLE  
7:30 snídaně
8:00 Zahájení nedělního programu
8:00 Pecha Kucha - pozvánky
  informační blok: Miniškolení k marketingu HB pro ZČ, info Rozcestníku, BISu, finanční podpoře akcí.
9:00 Zasedání Sekcí - Zelená Sekce a Klima skupina/Sekce Vzdělávání/prac. skupina International
10:45 coffee break
11:00 Výstupy sekcí a pracovních skupin
  Konzultace s pracovníky ÚHB, konzultace s financování akcí, apod.
  schvalovací blok: zprávy o činnosti, zpráva o hospodaření, členské příspěvky
12:15 schválení zápisu, ukončení, rozloučení
13:00 oběd