Program Valné hromady

PROGRAM - BODY K JEDNÁNÍ VH HB

 

od 15:45 Registrace - přihlášení do apliklace ZOOM přes odkaz, který obdržíte den před VH

 

16:00 ZAHÁJENÍ

 • Přivítání a technické info

 • Slavnostní zahájení

 

16:20 PRVNÍ JEDNACÍ BLOK

 • Procesní záležitosti: schválení programu, zapisovatelů, moderátorů, skrutátorů a volební komise
 • Představení delegátů

 • Radosti-úspěchy roku 2020

 • Shrnutí nominací do VV a KRK a představení systému voleb

 

PŘESTÁVKA

CCA 17:15 DRUHÝ JEDNACÍ BLOK

 • Zpráva o činnosti a hospodaření HB 2020

 • Zpráva Kontrolní a revizní komise

 • Volba členů VV a KRK na další období

 • Schválení výše členských příspěvků

 • Schválení hospodářského výsledku za rok 2019

 • Delegování schválení účetní závěrky za rok 2020 na VV HB

 • Vyhlášení výsledků voleb do Výkonného výboru a Kontorloní a revizní komise

 • Aktuální informace a nabídky z ústředí a VV pro ZČ, RC, kluby a organizátory (BIS, zapojování, fundraising, dotace, weby, aj.)

 • Představení plánu květnové Rady HB a setkání ZČ, RC a klubů

 • Souběžně jednání VV HB

 • Výsledky voleb předsedy/předsedkyně a místopředsedů/místopředsedkyň HB

 • Schválení usnesení

 • Slavnostní závěr hlavního programu a poděkování!

 

PŘESTÁVKA

CCA OD 19:15 DO 20:15 SDÍLENÍ A KONZULTACE VE SKUPINÁCH

A) Sdílení dle návrhů delegátů

B) Konzultace a nabídky z ústředí: 1) Finace a dotace, 2) Akce příroda, Živá krajina a info ze Zelené sekce, 3) Co nabízí projekt zapojování Stronger roots, 4) Administrativa a vaše požadavky na ústředí HB, 5) Podpora akcí v roce 2021 - finance, lokality, apod. popř. 6) Brďo. Ještě bude upřesněno v přesném rozpisu.