Etická komise HB

Hnutí Brontosaurus se řídí Etickým kodexem Zeleného kruhu - asociace ekologických organizací.

Rada Hnutí Brontosaurus dále zřizuje Etickou komisi, která posuzuje přijatelnost firemních i jiných dárců z hlediska etického kodexu a programových cílů, poslání a vize HB. Komise dále může vydávat stanoviska k vhodnosti dalších podob spolupráce či partnerství. Stejně tak vydává na vyžádání stanoviska k aktuálním rozhodnutím orgánů HB (popř. i organizačních jednotek), které by mohly být v rozporu s ustanoveními etického kodexu.

Pro základní články a regionální centra mají rozhodnutí Etické komise doporučující charakter. Níže zveřejňujeme příklady rozhodnutí Etické komise včetně zdůvodnění - mohou vám být nápomocny pro vaše rozhodování. Základní články a regionální centra mohou také etickou komisi požádat o stanovisko k jejich aktuálně řešené situaci.

Členové Etické komise: Dominik Grohmann, Pavel Pracný, Dalimil Toman

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rozhodnutí Etické komise od r. 2016

Globus Lepší svět

Stanovisko z roku 2020: Etická komise se v tomto případě odvolává na stanovisko EK k řetězci Tesco a aplikuje jej i na posouzení této grantové příležitosti.

Arval | Operativní leasing vozidel

Stanovisko pro společnost Arval z roku 2019:

“Přestože si nabídky vážíme a chápeme, že automobilová doprava je dnes nedílnou součástí našich životů a aktuálně bychom se bez ní mnohdy neobešli, tak nabídku přijmout nemůžeme. Důvodem je to, že Hnutí Brontosaurus obecně kromě přímé ochrany přírody podporuje i k přírodě šetrný životní styl do nějž zahrnujeme např. i podporu hromadné dopravy a jiných alternativ. Proto bychom vnímali jako nefér přijímat podporu od vaší firmy a zároveň zastávat tyto teze a šířit je. Věříme, že náš postoj chápete.”

ŠKODA AUTO: grantový program ŠKODA Stromky

Stanovisko z roku 2019: Stanovisko Etické komise je obdobné jako u výše uvedeného případu Arval. Za kladné se považuje, že finance by šly na přímou činnost - výsadbu stromů, ale obecně vnímáme problém v přijímání darů od společností z automobilového průmyslu a v tom že mohou působit jako tzv. greenwashing (čemuž například napovídá požadavek na umístění tabule “ŠKODA ALEJ”).

Obchod Sypej Břeclav

Stanovisko z roku 2019: K přijetí daru na výsadbu alejí (pro ZČ HB Ardea) od této společnosti nemá Etická komise HB výhrady.

ZONER

Stanovisko z roku 2018: Etická komise HB nemá námitek ke splupráci s firmou ZORER Photo Studio. Je brněnská firma - tj. je to i lokální spolupráce, nemají žádné daňové optimalizace, atp.

DM Drogerie

Stanovisko Etické komise ke grantové příležitosti u DM drogerie: Etická komise doporučuje žádat o podporu DM drogerie, jak pro ústředí, tak ZČ HB a RC HB. DM drogerie není dle našeho mínění spojena s žádnými environmentálními či společenskými eticky problematickými kauzami a projevuje pravidelnou snahu ve svém sektoru obchodu nabízet ekologicky příznivé alternativy.

Tesco

Stanovisko Etické komise ke grantové příležitosti u obchodního řetězce Tesco: Etická komise nedoporučuje za ústředí HB žádat podporu ze strany firmy Tesco.  tomto případě se domníváme, že podpora naší organizace ze strany firmy Tesco by splňovala definici greenwashingu - tedy neoprávněně by Tesco prezentovala jako environmentálně příznivou firmu. Jako problematické se nám u firmy Tesco jeví např. to, že nechává část výrobků vyrábět a dovážet ze vzdálených zemí třetího světa s nejasnými podmínkami výroby, dále nedodržování respektive rušení jejich vlastních environmentálních závazků a jako minimálně problematický vnímáme vliv hypermarketových řetězců na lokální ekonomiky. Doporučujeme tedy nespojovat jméno HB se značkou tohoto obchodního řetězce. Vzhledem  k tomu, že Tesco v této výzvě podporuje lokální projekty, tak podání případné žádosti  ZČ a RC nechává Etická komise na zvážení vedení ZČ a RC (s tím, že dává na vědomí výše uvedené fakta).

Agrostroj Pelhřimov (2021)

Odpověď EK na dotaz ZČ HB na možost žádát podporu od uvedené firmy a na možnost, aby firma uváděla podporu "Hnutí Brontosaurus":
 
EK komise se negativně nevyjadřuje proti daru pro ZČ HB Ardea. Nesouzníme však s tím, aby donor obecně uváděl, že „podporuje Hnutí Brontosaurus“, ale spíše doporučujeme, aby v podmínkách bylo, že bude uvádět podporu konkrétního projektu nebo konrétních aktivit základního článku. Důvodem je to, že ztotožnění se celého HB s touto firmou nemusí být jednoznačně přijímáno a musela by k tomu proběhnout širší diskuse nebo schválení VV.