Užitečné odkazy

Zážitková pedagogika

Gymnasion - portál pro zážitkovou pedagogiku

Gymnasion - ARCHIV portálu pro zážitkovou pedagogiku

 

Výchova a vzdělávání

Občankáři.cz - edukační materiály

Výchova k občansví - metodický portál

Hry

Hranostaj - sbírka nejen skautských her
 

O táborech

MŠMT - jak poznat dobrý tábor

České tábory

Borovice - dětská rekreace a tábory

 

Klimatická změna

Moldan, B., Pixová, M. (2020) Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety. Klimatická koalice

Hollan, J., Gaillyová, Y. (2019) Ochrana klimatu. ZO ČSOP Veronica. Výukový materiál zabývající se otázkami klimatické změny a ochranou klimatu.

Ambrozyová, V., Endrštová, V. a kolektiv autorů (2019) Klimatická změna – online kurz pro pedagogy. Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.

Pecka, V. (2019) Pohled do propasti, A2larm.cz

Michalík, T., Pecka, V. (2019) Za novou planetární politiku, A2larm.cz.

Tichý, D. (2020) Česko chrání klima aneb příklady dobré praxe – dokumentární film. Součást projektu "Klima se mění: od informací k akci", realizovaný CI2, o.p.s.