Organizování akcí

Hnutí Brontosaurus je otvevřené všem lidem, akcím a aktivitám, které jsou v souladu s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a posláním a vizí organizace:

  • Akce pořádají jednotlivé základní články (kluby, regionální centra) Hnutí Brontosaurus, popř. ústředí Hnutí Brontosaurus. I vy si můžete založit svůj článek nebo klub.
  • Akce organizují proškolení (většinou dobrovolní) organizátoři a jejich pomocníci. Můžeš se k nim přidat.

 

  • Akce mohou mít záštitu některého z tematických programů Hnutí Brontosaurus a využívat tak služby, zázemí a pomoc od tohoto programu. I akcím mimo programy však zajišťujeme základní servis, např. pojištění.
  • Kromě základních bezpečnostních, hygienických aj. pravidel akce mají splňovat kriteria kvality.

 

Tak pojďme do toho. Jiná pravidla omezující vaši kreativitu a nápady v Brontosauru nehledejte :-)

Vize Hnutí Brontosaurus:

Chceme svět, ve kterém lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují.