Sekce Vzdělávání a Brďo

Sekce vzdělávání

a) stanovuje závazné podmínky pro pořádání organizátorských kurzů a udělování kvalifikací HB, kromě kurzů a kvalifikací udělovaných sekcí BRĎO.

b) jmenuje instruktory HB a konzultanty HB,

c) volí vedoucího Sekce Vzdělávání (potvrzuje jej Valná hromada HB),

d) sleduje změny a doplnění právních předpisů týkajících se akcí pro

mládež a informuje o nich držitele kvalifikací HB,

e) dbá o zvyšování kvality pořádaných organizátorských kurzů, odbornosti a dovedností organizátorů Hnutí Brontosaurus a obecně akcí Hnutí Brontosaurus,

f) rozhoduje o případném odejmutí kvalifikací HB (organizátor HB, instruktor HB či konzultant HB.)

Sekce se řídí vnitřním předpisem Statut Sekce vzdělávání.

Kontakt ZDE.

Sekce Brďo

a) schvaluje pořádání kvalifikačních kurzů,

b) schvaluje Konzultanty BRĎO,

c) volí vedoucího Sekce BRĎO (schvaluje jej Valná hromada HB),

d) sleduje změny a doplnění právních předpisů týkajících se akcí pro děti a mládež a aktuálně informuje držitele kvalifikace Organizátor Hnutí Brontosaurus (dále OHB) pro BRĎO,

e) dbá o zvyšování kvality pořádaných kvalifikačních kurzů, odbornosti a dovedností vedoucích BRĎO,

f) rozhoduje o případném odejmutí kvalifikace OHB pro BRĎO či Konzultant BRĎO.

g) Sekce Brďo může zřídit a následně prostřednictvím vedoucího sekce Brďo kontrolovat a řídit instituci Brďocentra, které organizuje společné aktivity Brontosauřích dětskýchoddílů Hnutí Brontosaurus, zajišťuje činnosti a servis pro tyto oddíly a Brontosauřídětské oddíly reprezentuje.

Sekce se řídí vnitřním předpisem Statut Sekce Brďo.

Kontakt ZDE.