Jak se stát členem

Přihlášení

Zájemci o člentsví se mohou stát členy zákadních článků, klubů nebo regionálních center nebo volnými členy.

Přihlásit se dá těmito cestami:

 • na táboře nebo jiné akci osobně vyplnit přihlášku a odevzdat organizátorovi akce

 • přihlásit se a osobně vypnit přihlášku na ústředí Hnutí Brontosaurus nebo u některého z článků, klubů nebo regionálních center.

 • prostřednictvím elektronické přihlášky

Základní články si mohou stanovat pro členství u nich další speciální podmínky, pravidla i členské výhody.

Výše členských příspěvků

 • Individuální členství
   - dětský člen do 15 let                  150 Kč
   - individuální člen 15 až 26 let     100 Kč 
   - individuální člen nad 26 let        350 Kč

 • Rodinné členství,   kdy   rodinnými  členy   se   mohou   stát   manželé  nebo   osoby  žijící  ve společné domácnosti a jejich děti nebo i jen jediný rodič a jeho děti. Členský příspěvek je 350 Kč za první dospělou osobu a 25 Kč za další rodinné příslušníky.

 • Odpovídající roční členský příspěvek zašli, prosím, na č. účtu: 

  • 2100070590 / 2010 (volný člen, člen Klubu HB nebo Regionálního centra HB)
  • nebo na účet zvoleného základního článku Hnutí Brontosaurus.
  • do poznámky: Čl. příspěvek 2019_Jméno, příjmení, rok narození 

 

 • Volní členové, členové KlubůHB nebo Regionálních center HB mohou připsání své částky zkontrolovat na transparentním účtu Hnutí Brontosaurus.