Kvalita akce

Nástroje pro kvalitní akce Hnutí Brontosaurus

V Hnutí Brontosaurus společně využíváme několik nástrojů pro držení a zvyšování kvality akcí.

On-line (off-line) zpětné vazby účastníků

K získaní zpětné vazbu od účastníků akcí vám poslouží speciální stránky ke zpětné vazbě.

Věříme, že pokud budeš zpětnou vazbu používat, pomůže ti dělat příští akce lepší. Zároveň poskytne obraz o tvé akci, který bude uchován pro příští organizátory a pomůže i jim následovat dobrých příkladů a vyvarovat se případných chyb.

Závěrečná zpráva z akcí

Závěrečná zpráva akce HB má sloužit především jako podklad pro sebehodnocení akce, jako nástroj týmové evaluace.

Dále je to nástroj pro sdílení našich úspěchů a zkušeností v rámci Hnutí Brontosaurus.
K jednoduchému vytvoření závěrečné zprávy slouží on-line formulář.

Kritéria pro kvalitní akce

Pro nastavení kvality akcí byla v HB ustanovena tato kritéria:

 

Kritéria pro dobrovolnickou práci

Dobrovolnické činnosti na akcích, které jsou propagovány směrem k veřejnosti a nečlenům musí splňovat tato kritéria:

 • Práce je atraktivní pro cílovou skupinu.
 • Práce je obecně prospěšná s přímým přínosem pro památky či přírodu.
 • Smysl práce musí být pro účastníky srozumitelný.

 Obecnou prospěšností rozumíme, že práce má pozitivní dopad na široké okolí.

 

Kritéria kvalitní akce

Jedná se o doporučená kritéria pro zajištění kvality akce, mohou vám sloužit jako jakýsi návod, co si z hlediska kvality akce hlídat. Organizátoři si jejich naplňování mohou sami měřit a vyhodnocovat prostřednictvím on-line závěrečných zpráv z akcí.

Jedná se o tato kritéria:

 • Akce je zasazena do kontextu činnosti HB.

 • Akce je přínosná pro účastníky, organizátory a místo.

 • Organizátoři mají určené cíle a hlídají jejich naplnění.

 • Program je promyšlený, vhodný a připravený.

 • Dramaturgie akce působí jako celek.

 • Organizátor vhodně pracuje s atmosférou akce, která je tvořena i místem a lidmi.

 • Akci připravuje tým organizátorů, kteří znají své schopnosti a hranice, doplňují se
  a spolupracují.

 • Pružně reagují na vývoj akce.

 • Účastníci jsou přesvědčeni o smyslu práce.

 • Množství práce je přiměřené únavě a nasazení účastníků.

 • Účastníkům je zajištěna rozumná strava, nocleh, přístup k pitné vodě a hygienické zázemí.

 • Akce zbytečně nezatěžuje životní prostředí.

 • Účastník je seznámen se základními informacemi o akci včetně charakteru akce.

 • K účastníkovi přistupujeme s respektem a porozuměním.

 • Skupina účastníků je vyvážená a vhodná pro akci.

 • Akce je zabezpečená po fyzické i psychické stránce.

 • Je respektováno právo na ochranu soukromí, zejména ohledně šíření záznamů z akce.

Podrobně rozpracovaná kritéria kvality akce naleznete ZDE.

 

Kritéria akcí pod Programy Hnutí Brontosaurus

Akce, které chtějí oragnizátoři zahrnou pod některý z programů Hnutí Brontosaurus musí naplňovat kritéria daného programu. Informace najdete ZDE.

Kontrolní a revizní komise

Vaši akci může navštívit některý z členů Kontrolní a revizní komise. Není třeba se bát a skrývat případné nedostatky. Cílem naší vnitřní kontoly je vám pomoci věci mít v pořádku a předcházet případným problémům.

Kontrolní a revizní komise se zaměřuje zejména kontrolu dodržování bezpečnosti na akcích, správne vedení dokumentace akcí, hospodaření a účtování akcí.

Odměňování organizátorů

Za významný příspěvek považujeme i motivaci a odměňování organizátorů - více v sekci Vnitřní podpora

 

Nevíš si rady? Napiš na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.