Jak se stát organizátorem

Chcete se pustit v Brontosauru do organizování zážitkových nebo dobrovolnických akcí?

Chcete vést brontosauří dětský oddíl dětský oddíl?

Máte tyto možnosti, jak začít:

1. Zúčastnit se organizátorského kurzu, vyzkoušet si připravit vlastní projekt, zrealizovat akci za podpory zkušeného garanta a tak získat kompetenci i kvalifikaci pro pořádání vlastních akcí.

2. Máte-li už dostatek praktických zkušeností i odpovídajcí vzdělání (např. od jiné organizace), tak můžete získat oprávnění (kvalifikaci) pro pořádání akcí či vedení dětského oddílu formou konzultace některým konzultantů HB.

3. Zapojit se do již činného organizátorského týmu a na akcích spolupracovat. Získat si tak základní zkušenosti a pak třeba usilovat o kvalifikaci pro pořádání vlastních akcí.

4. Zapojit se do pomoci s vedením dětkého oddílu či jiných akcí Brontosauřích dětských oddílů.

5. Popř. začít jako dobrovolník na dobrovolnickém centru v Brně, na velkých akcích Hnutí Brontosaurus (jako je např. Dort, Potáborové setkání, ...) a postupě získat kontakty a zkušenosti a pak se zapojit dál.