Členství v HB

Proč stojí Hnutí Brontosaurus o členy?

Díky členské základně je Hnutí Brontosaurus silnou a respektovanou organizací, která může donorům i veřejnosti prokázat, že za ní stojí množství lidí.

Právě to nám pomáhá lépe hájit potřeby našich článků, dobrovolníků, dětí, mládeže i ochrany přírody a památek!

Noví členové organizaci přinášejí nové myšlenky, názory, energii, ... právě to je pro budoucnost naší organizace až životně důležité.

Druhy členství

Hnutí Brontosaurus upravuje následující druhy členství, snimiž jsou, bez ohledu na formu členství, spojena různá práva a povinnosti:
 
 • Evidovaný člen je členem HB a současně členem ZČ HB, Klubu HB nebo RC HB, u něhož je evidován.
 • Volný člen je členem HB, který není současně členem žádného ZČ HB, Klubu HB ani RC HB, a je evidován prostřednictvím Ústředí HB (dále jen ÚHB).

 • Děti   do   15   let   věku   jsou   dětskými  členy.   Za   dětského  člena  písemně  potvrdí  souhlas s programovými cíli HB jeho zákonný zástupce. Dětský člen se dovršením 15 let věku, stane evidovaným členem.

Formy členství

HB upravuje následující formy členství:
 
 • Individuální členství, které je základní formou členství. Členské příspěvky jsou následující:
   - dětský člen do 15 let               250 Kč
   - individuální člen 15 až 26 let    200 Kč
   - individuální člen nad 26 let       450 Kč

 

 • Rodinné členství,   kdy   rodinnými  členy   se   mohou   stát   manželé  nebo   osoby  žijící  ve společné domácnosti a jejich děti nebo i jen jediný rodič a jeho děti. Členský příspěvek je 450 Kč za první dospělou osobu a 50 Kč za další rodinné příslušníky.