Program Valné hromady

 

 • ZPRÁVY A INFORMAČNÍ BLOKY

 

Zprávy o činnosti Výkonného výboru HB a ústředí Hnutí Brontosaurus a zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise HB. Info o novinkách v HB, novém BISu, přípravách oslav 50 let HB aj.

 

 

 • SCHVALOVÁNÍ A VOLBY

 

Volba Výkonného výboru HB a Kontrolní a revizní komise HB, schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření HB, schválení výše členských příspěvků

 

 

 • SEKCE A PRACOVNÍ SKUPINY

 

Zasedání odborných sekcí - Zelená sekce, Sekce Brďo, Sekce Vzdělávání

 

Zasedání pracovních skupin - Akce památky, International

 

Zasedání pracovních skupin Klima, Demokracie, Velké akce

 

 

 • SLAVNOSTNÍ PROGRAM A OCEŇOVÁNÍ

 

Zahájení VH a úvodní seznámení delegátů, udělování Březových lístků, předání cen soutěže Brontosaurus žije, udělení Výročních cen Hnutí Brontosaurus.

 

 

 • KONZULTACE A ŠKOLENÍ

 

Školení k základní orientaci v novém Brontosauřím informačním systému, miniškolení marketingu HB pro ZČ, informační blok o financích a hospodaření nejen pro hospodáře ZČ, konzultace s pracovníky ústředí. Veřejná známost - dílna 

 

 

 • POBOČNÉ SPOLKY A PŘEVODY MAJETKU

 

Problematika ukončení činnosti a likvidace pobočných spolků. Převody majetku mezi pobočnými spolky HB a spolky mimo HB. Podrobné podklady k tomuto budou delegátům zaslány.

 

 

 • HOST VALNÉ HROMADY

 

Domlouváme účast Klimatické koalice, jíž je HB členem.

 

 

 • SLAVÍME 50 LET HB

 

Výbor oslav představí záměr, cíle, scénář i konkrétní plánované aktivity oslav. Proběhnou pracovní skupiny ke spolupráci napříč Hnutím k Akcím v regionech, Festivalu Dort, Retro akcím a úvodní konferenci. Diskutovat budeme PR oslav.

 

 

 • PRIORITY MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT

 

Stanovení priorit pro mezinárodní aktivity HB. 

 

 

 • ZMĚNY STANOV A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

 

Změna Stanov Hnutí Brontosaurus a vnitřních předpisů HB (VP Statut sekce pro činnost s dětmi, VP Statut sekce vzdělávání, VP činnost a provoz základních článků a regionálních center Hnutí Brontosaurus)

 

 

 • VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

 

Moderovaná výměna zkušeností ZČ, RC a klubů.

 

Attachments:
Download this file (Program_VV_HB_2023.pdf)Program_VV_HB_2023.pdf28 kB