Jaké hodnoty vyznávají mladí Brontosauři?

V první polovině roku 2020 se Hnutí Brontosaurus zúčastnilo rozsáhlého výzkumu hodnot mladých lidí, který organizovala Česká rada dětí a mládeže. Výzkum proběhl v 18 organizacích v Česku a na Slovensku (celkově 3016 respondentů). Aby se dala data srovnávat, proběhl výzkum i mezi mladými v běžné populaci (celkově 3008 respondentů). Více se o výzkumu dozvíte na stránkách ČRDM například zde: https://crdm.cz/clanky/tiskove-zpravy/neveri-druhym-neveri-politickym-stranam-poznejte-blize-pohled-mladych-cechu-a-slovaku-na-demokracii

nebo zde: http://crdm.cz/download/TZ/hodnoty-mladych-prezentace-TK-demokracie-a-mladi.pdf

V Hnutí Brontosaurus z téměř 240 vybraných a oslovených respondentů nakonec dotazník alespoň zčásti vyplnilo 108 lidí. Z těchto 108 respondentů to 94 statečných zvládlo až do konce a máme od nich kompletní odpovědi! Respondenti byli výhradně členové Brontosaura ve věku 15-29 let. A díky 108 lidem, kteří tomu věnovali svůj čas se nyní můžeme podívat na nejzajímavější zjištění. 

 1. Kdo jsou naši mladí respondenti?

  • jsou oficiálně členy Hnutí Brontosaurus

  • mají mezi 15-29 let

  • o něco více než třetina z nich bydlí s rodiči a 41 % jich bydlí v podnájmu

  • třetina z nich jsou studenti a více než polovina z těchto studentů jsou vysokoškolští studenti

  • pocházejí z rodin vysokoškoláků. 51 % otců respondentů bylo vysokoškolsky vzdělaných a 49 % matek bylo vysokoškolsky vzdělaných.

  • skoro všichni umí anglicky a 19 % z nich má zkušenost s dlouhodobým pobytem v zahraničí

 1. Pro 98 % Brontosauřích respondentů je aktivita v Hnutí Brontosaurus v jejich životě důležitá (graf vpravo). Na grafu vlevo můžeme vidět, že čím déle je člověk členem v Brontosauru, tím aktivnější je.

  • str. 11

 2. Co členství v Brontosauru lidem nejvíce dává? Je to pro ně odpočinek, rozšiřuje jim okruh kamarádů a známých, na které se mohou spolehnout a dává prostor pro osobní rozvoj. Ve velké míře také zlepšuje kvalitu života!

  • str. 12

 3. Výrazný rozdíl mezi Brontosaury a běžnou populací je v poskytování nepodmíněné pomoci. Nicméně s rostoucím počtem let členství roste i pocit, že když někomu pomůžu, měl by mi on na oplátku v budoucnu pomoci

  • str. 21

 4. Brontosauři nepotřebují pocit moci, který mohou přinést peníze, ani pro ně není důležité být velmi úspěšnými. 

  • str. 35

 5. Nezapomeňte zdůraznit na akci bezpečnost práce. Protože Brontosauři se nevyhýbají všemu, co by mohlo ohrozit jejich bezpečnost. Ani nevěří, že by měli dělat to, co se od nich vyžaduje. 

  • str. 37

 6. Brontosauři se oproti ostatním snaží nepoutat na sebe pozornost.

  • str. 39

 7. Oproti mladým z populace, Brontosauři jsou přesvědčeni, že je třeba starat se o přírodu, životní prostředí a dělat něco aktivně proti ohrožení přírody. 

  • str. 41

 8. Pro Brontosaury je důležitější hrát podle pravidel, než dostat v životě dále, zamýšlí se nad svými hodnotami více než mladí z populaci, také více odpouštějí. Chtějí žít v pravdě více než mladí z populace.

  • str. 46

 9. Sledujte rozdíl v otázkách týkající se duchovna. S rostoucí dobou členství klesá tendence odpovídat, že výroky platí. Jak to interpretovat?

  • str. 49

 10. Brontosauři jsou celkově více nábožensky založení než mladí z populace. Pouze 23 % z nich odpovědělo, že nejsou nábožensky založení, oproti 53 % respondentů z běžné populace.

  • str. 50

 11. Oproti populaci mají Brontosauři větší zájem o společenské záležitosti a politiku.

  • str. 53

 12. Pro brontosaury je oproti populaci markantně důležitější společenská participace, například účastnit se voleb, zapojovat se do politické diskuze, účastnit se aktivit prospěšných pro obyvatele jejich vesnice/města. Naopak tvrdě pracovat chtějí Brontosauři méně než mladí z populace. Dokonce Brontosauři, kteří jsou členy už delší dobu mají potřebu tvrdě pracovat ještě nižší. 

  • str. 55

 13. Brontosauři nevěří, že volby jsou jen plýtvání časem a penězi a věří více než mladí z populace, že dokáží ovlivnit politická rozhodnutí

  • str. 57

 14. Brontosauři obecně volí více než mladí z populace.

  • str. 61

 15. Co se týče politických stran, Brontosauři preferují Piráty, a to značně silněji než mladí z běžné populace

  • str. 62

 16. Mladí členové Brontosaura jsou politicky více aktivní než mladí z populace

  • str. 63

 17. Oproti mladým v populaci Brontosauři věří více neziskovkám, politickým aktivitám občanů, studentů a mladých lidí. Naproti tomu jejich důvěra v prezidenta je o dost nižší než u mladých z populace.

  • str. 68

 18. Brontosauři důvěřují lidem daleko více než mladí z populace

  • str. 69

 19. V tématech, o kterých se mluví méně, jsou Brontosauři oproti mladým v populaci celkově více tolerantní. O dosti více jsou tolerantní k rozvodům, eutanazii a o něco málo více tolerantní k potratům, umělému oplodnění, homosexuálním stykům, nebo sebevraždám.

  • str. 77,78

 20. V tématech rovnosti Brontosauři nesouhlasí se stereotypy. Například, že muži jsou lepšími politickými vůdci než ženy, že muž by měl mít v rodině hlavní slovo nebo že nejdůležitější role ženy je starat se o rodinu a domácnost.

  • str. 80

 

V přiložených souborech najdete

 1. Graficky zpracovanou analýzu výzkumu pro Hnutí Brontosaurus

 2. Kompletní přehled všech odpovědí z dotazníku

 3. Prezentaci výsledků, která proběhla na Refreshi 2020