Zpráva o dotazníku Zapojování

V minulém roce se mezi aktivními Brontosaury konal rozsáhlý výzkum, jehož cílem bylo především posbírat názory na téma - Jak zapojit aktivně více lidí do činnosti Brontosaura. Výzkumu se zúčastnilo krásných 247 respondentů, takže datová základna je velmi solidní. Výzkum jsme připravovali od března ve spolupráci s Martinem Schlossarkem - analytikem z Univerzity Palackého v Olomouci. Jako součást příprav výzkumu proběhla i fokusní skupina, které se zúčastnilo 11 respondentů, zastupujících různé role v Hnutí Brontosaurus. Připravený dotazník nám ještě otestovalo 10 lidí a po úpravách, aby byl co nejsrozumitelnější, dostal finální podobu. Data jsme sbírali od srpna do října a ke konci roku jsme analyzovali opět ve spolupráci s profesionálním analytikem. Nyní Vám předkládáme ty nejdůležitější zjištění, které z výzkumu plynou.

5 nejdůležitějších zjištění z dotazníku o zapojování do činnosti Hnutí Brontosaurus

 

Pokud chceme zapojit více lidí jako dobrovolníky a organizátory musíme mít na mysli tyto 2 důležité závěry

 1. Lidé, kteří se chtějí zapojit jako dobrovolníci a organizátoři, potřebují co nejvíce konkrétních  informací o pozici, do které se mají zapojit.

 2. Když už se někdo zapojí jako dobrovolník nebo organizátor, potřebuje cítit možnost se na někoho obrátit, když neví co má dělat, neví jak dál. Potřebuje cítit oporu. 

 

Pokud chceme více dárců, kteří pravidelně darují finanční obnos, kterým podporují činnost Hnutí Brontosaurus, tak musíme dělat tři nejdůležitější věci. 

 1. Oslovovat lidi, kteří bývali aktivní, mají zažili s Brontosaurem spoustu krásných věcí a nyní už nemají čas na aktivní činnost, ale mají peníze. 

 2. Propagovat více, jaké dobré důsledky má Brontosauří činnost. Dostat do veřejného prostoru úspěchy Brontosauří činnosti.

 3. Informovat dárce o tom, na co jsou jejich peníze využívány a co konkrétně podporují, když posílají pravidelně finanční dar Hnutí Brontosaurus.

 

Na základě těchto nejdůležitějších výsledků výzkumů, jsme si stanovili 5+1 cílů pro rok 2021

 1. Vytvořit šablony nabídek dobrovolnických pozic a stránku na webu, kde se budou tyto pozice zobrazovat

 2. Pro dobrovolníky a organizátory zajistit mentory, kteří jim budou pomáhat v případných nesnázích

 3. Nadchnout lidi, kteří mají Brontosauří minulost k finanční podpoře Hnutí Brontosaurus. Nastavit pravidelnou péči o dárce, budovat s nimi vřelý vztah. 

 4. Vytvoření videa, které propaguje dobré výsledky Hnutí Brontosaurus

 5. Vytvořit infografiku pro dárce, aby věděli, kam jdou jejich peníze

 6. Cíl, který bude fungovat jako pojítko některých předchozích, je vytvoření nové databáze BIS 2.0, sloužící jak pro organizátory, tak pro péči o dárce

 

Respondentům děkujeme za vyplnění. Díky Vašim tipům se v práci můžeme zaměřit na to, co je opravdu důležité, efektivní a povede k výsledkům, které chceme dosáhnout.

V přiložených souborech najdete

 1. Analýzu výsledků výzkumu

 2. Prezentaci výsledků, která proběhla na Refreshi v listopadu 2020

 3. Kompletní odpovědi z dotazníku

 4. Analýza výzkumu