Omezení činnosti Hnutí Brontosaurus

K aktuální epidemiologické situaci vydává ústředí Hnutí Brontosaurus níže uvedené stanovisko týkající se činnosti Hnutí Brontosaurus v ČR i zahraničí:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a souvisejících opatření Vlády ČR ústředí Hnutí Brontosaurus nabádá k pozastavení běžné činnosti dětských oddílů do odvolání - schůzek, výprav, víkendových akcí, apod. Obdobně nabádáme k pozastavení organizace veškerých veřejných klubů či vzdělávacích akcí pro mládež a dospělé. Doporučujeme také přerušit konání všech zážitkových i dobrovolnických (víkendových) akcí pro mládež a dospělé a konání všech dalších akcí. 

Pro aktivity, které jsou nezbytné pro zajištění provozu, či pro případné organizátorské schůzky či jiné nezbytné činnosti důrazně žádáme všechny zúčastněné k dodržování zpřísněných hygienických opatření a dodržování karantény dle nařízení Vlády ČR.

Zároveň vyzýváme všechny organizátory a členy Hnutí Brontosaurus, aby hleděli do budoucnosti s optimismem a nezastavovali přípravu letních a pozdějších akcí. Aktuální čas můžeme využít na přemýšlení nad dlouhodobými strategickými plány, zkvalitňováním činnosti apod. 

Také vyzýváme k sounáležitosti s ohroženými skupinami obyvatel, a zejména studenty pak k tomu, aby se zapojili do pomoci potřebným.

Podrobnosti k prohlášení a inspirace, co dělat❗

Co můžeme a co ne v brontosauří činnosti?           

Určitě nelze pořádat jakékoliv akce překračující podmínky dané vladními opatřeními, nad rámec toho však za rizikové ale považujeme:

1) setkávání většího množství lidí v uzavřených prostorách, kde je intenzivní kontakt - oddílové schůzky, kluby, apod.

2) delší setkávání většího množství lidí přijíždějících často hromadnou dopravou z různých míst ČR - výpravy, vzdělávací akce, veřejně propagované dobrovolnické víkendové akce.

U všech těchto aktivit vyzýváme k okamžitému přerušení činnosti do odvolání.

3) na osobním uvážení a aktuální situaci necháváme nezbytné osobní schůzky (malého počtu lidí) související např. s organizováním táborů a dalších akcí pořádaných za delší dobu apod. Doporučujeme však omezit i je.

Jsme přesvědčeni, že v dlouhodobém horizontu tato opatření naši činnost neohrozí a chceme být součástí maximálně vstřícného a zodpovědného přístupu k řešení současné krizové situace (tedy ke zpomalení šíření nákazy). Jsme si vědomi, že některá opatření se mohou zdát kontroverzní, ale vycházíme z principu maximální předběžné opatrnosti (stejně jako Hnutí Brontosaurus vychovává k předběžné opatrnosti v environmentálních a jiných společenských tématech).

Sledujte a šiřte pravdivé a relevantní informace

Ústředí Hnutí Brontosaurus vyzývá své členy a příznivce, aby při aktivitách, které ve zbylých či speciálních nových aktivitách, které budeme v dohledné době realizovat, vycházeli z relevantních zdrojů, jak se při nákaze chovat a aby takovéto informace šířili i dál mezi děti i dospělé navázané na naši organizaci.

Aktuálně doporučujeme:

 

Doporučení, jak lze pomáhat

Hnutí Brontosaurus aktuálně neorganizuje vlastní aktivitu napomáhající řešení krizové situace. Vybízíme však:

  1. zapojit se do zde doporučených aktivit organizovaných dalšími organizacemi či institucemi, např.:

  • Pro studenty MU https://muni.cz/go/cad6ca Pro přihlášení je nutné mít v ISu aktivován MS Office 365, který najdete na záložce Externí služby.

  • Pomáháme Praze: https://sites.google.com/view/dobrovolnik-covid19

 

  1. hledat tvůrčí nápady, jak může být Hnutí Brontosaurus v této situaci prospěšné. K diskusi navrhujeme využit platformy FB skupiny Organizuji s HB.

Inspirace u Skautu pro děti ZDE

  1. využít pozastavení činnosti k plánování a zdokonalování akcí pro pozdější období - tábory, podzimní akce, apod. Nebojte se této situace využít a přijmout to pozitivní, co nám přináší. A pokud se podaří stmelit společnost proti nákaze, lépe se to pak třeba bude dařit i v dalších problémech, třeba těch environmentálních.

 

  1. Využít situaci k trávení více času se svými blízkými, pomáhat s hlídáním dětí, s nákupy pro starší občany, pomáhat zklidňovat paniku a strach, více pečovat o lidi kolem (vyslechnout jejich obavy a uklidňovat je). Je to také prostor se zdokonalovat ve vlastních zájmech - číst odložené knihy, sledovat online dokumenty, malovat, psát poezii, jít si zaběhat do lesa nebo pravidelně cvičit, naučit se nový jazyk nebo hrát na hudební nástroj. Může to být také cenný čas pro přemýšlení o svých osobních tématech, prioritách, plánech, kterého se nám v běžném hektickém čase mnoho nedostává. 

 

za ústředí HB

Kristina Studená, předsedkyně Hnutí Brontosaurus

Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus