Pokyny Ústředí Hnutí Brontosaurus k uvolňování pozastavených činností Hnutí Brontosaurus ve vztahu k pandemii koronaviru

 

Milí přátelé, organizátoři, vedoucí, dobrovolníci,

rádi bychom vám oznámili, že na základě uvolňování opatření Vládou ČR se mění rozhodnutí o pozastavení činností Hnutí Brontosaurus ve smyslu postupného obnovení aktivit za dodržení specifických podmínek. Aktuálně zde zveřejněná doporučení se vychází ze stavu opatření od 15. května.

Tímto základním článkům, klubům a regionální centrům dáváme na vědomí, které činnosti je možné a vhodné realizovat a za jakých podmínek. Zda uvedené činnosti obnovíte, necháváme i na vašem rozhodnutí a posouzení místní situace, na vašich možnostech, energii apod. Bezpečnost a schopnost dostát všem hygienickým opatřením i nárokům na kvalitní obnovení aktivit je však na prvním místě.

Pro naše doporučení vycházíme z vládních nařízení, které se vztahují na podobně zaměřené instituce (střediska volného času) a inspirujeme se např. u Junáka (díky:-)), neboť naše činnost nikde přesně zmíněna není.

I na tomto místě dovolte poděkování za vaši práci v předchozím období karantény. Za spoustu lokální pomoci potřebným, za zapojení do různých on-line aktivit Hnutí Brontosaurus jako např. výzvy Na přírodu nekašlu, za individuální péči o přírodní lokality, i za to, že jste neklesali na mysli a dál připravovali naše budoucí akce.

Děkujeme také za to, že jste dodržovali všechna bezpečností opatření a zároveň jste si udržovali pozitivní víru v to, že přínosnou brontosauří činnost zase brzy rozjedeme! Těšíme se na to, jak společně nejen postupně obnovíme činnost, ale využijeme i nové příležitosti.

za ústředí Hnutí Brontosaurus

Dalimil “Cody” Toman

 

Podrobnosti k prohlášení - rozpis doporučení❗

(k 7. květnu 2020, edit 15. května, edit 19. května, edit 21. května, edit 17. června, edit 28. června)

A) Letní akce

Tábory a letní akce se dle budou moci konat od 27. června.

a) Přehledné informace k opatřením pro dětské tábory a tábory pro rodiče s dětmi najdete ZDE.

Pro základní info mrkněte na infografiku od ČRDM a Hygieny ZDE. Upřesnění najdete ude ve videu.

Každý účastník na akci předloží písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ZDE.

b) Opatření pro letní akce a tábory pro mládež a dospělé se budou dle možností a aktuální situace maximálně odvozovat od opatření pro dětské tábory.

Pro základní info mrkněte na infografiku od ČRDM a Hygieny ZDE. Upřesnění najdete ude ve videu.

Každý účastník na akci předloží písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ZDE.

 

Zejména doporučujeme pro dětské tábory a přiměřeně situaci i ostatní letní akce:

1) Při nástupu dětí/účastníků na tábor je potřeba provést vstupní zdravotní prohlídku s měřením teploty dětí/účastníků. Pokud má dítě/účastník zvýšenou teplotu nebo vykazuje známky onemocnění COVID-19 ( suchý kašel, dušnost, horečku, zvýšenou únavu). Důrazně nedoporučujeme takové dítě/účastníka na tábor přijímat. 
 
2) Zajistit dvoufázovou dezinfekci rukou (mýdlo a bezoplachová dezinfekce), zajistit pravidelnou dezinfekci jídelních prostor po každém jídle, obdobným způsobem zajistit dezinfekci umývaren, sprch a denní dezinfekci suchých toalet. 
 
3) Zabezpečit, aby se děti/úřastníci do přípravy jídla zapojovaly pouze před tepelným ošetřením pokrmů. Zabezpečit rozdělení mytí kuchyňského nádobí a nádobí dětí. Děti mohou mít pouze své nádobí (ešus, jídelní miska).
 
4) V případě jakéhokoliv infekčního onemocnění dítěte, dbát pokynu příslušné krajské hygienické stanice (tyto požadavky budou upřesněny KVS). Zabezpečit okamžitou izolaci dítěte.
 

B) Aktuálně možné činnosti a omezení

 • Schůzky a výpravy Brontosauřích dětských oddílů (dětí do 15 let) do 15 osob

 • Jednodenní setkání, zážitkové a dobrovolnické akce pro mládež a dospělé do 100 osob 300 500 osob.

 • Kluby, přednášky, vzdělávání, apod. do 100 300 500 osob.

 • Víkendové akce pro mládež nad 15 let

 • Víkendové akce pro děti do 15 let - zatím doporučujeme početně omezit

 

Podmínky: 

 • doporučeno max. 15 účastníků pro aktivity Brďo v uzavřených prostorách, pro setkání lidí nad 15 let je limit max. 300 500 osob.

 • každý účastník (dítě, vedoucí, …) při příchodu na schůzku  předloží písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. ZDE.

 • každý účastník na akci předloží písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ZDE.
 • na akci nesmí být přítomen nikdo s příznaky virového onemocnění

 • účastníci schůzky/akce mají roušku pokud se koná ve vnitřních prostorách, venku není rouška nutná.

 • na začátku schůzky/akce si všichni provádí dezinfekci rukou

 • konání hromadných akcí ve venkovních prostorách obecně platí, že musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti než 1,5 metru od sebe, mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cestn (doporučení pro oddílovou činnost: maximálně možně dodržovat rozestupy 2m)

 • doporučujeme, aby se schůzky/akce se konaly venku

 • je třeba zajistit před a po konání každé akce dezinfekci prostor (kliky, pomůcky apod.)

 • zvažte společné stravování a ubytování s nocováním. Pokud na akci stravování probíhá je vhodné se řídit dle pravidel pro tábory (např. jídlo připravují dospělí, mají roušku, myjí a dezinfikují si ruce)

Je vhodné zatím nedělat klasické oddílové schůzky pro děti (neboť dodržení opatření (zejména odstupů) je docela náročné), ale místo toho organizovat např. městskou/venkovskou hru či jiné aktivity, kdy se děti hromadně nepotkají a budou individuálně postupovat po stanovištích.

Děkujeme, že respektujete pokračující omezení. Chápeme, že ne vše se jeví jako nutné, ale Hnutí Brontosaurus si nemůže dovolit uvolnit opatření více než např. kroužky institucí, které se řídí pravidly MŠMT. Ať už z důvodu naší vlastní odpovědnosti nebo z hlediska vnímání rodičů dětí a mládežníků účastnících se našich akcí. Budeme však rádi i za vaše připomínky a náměty k řešení aktuální situace.