AKTUÁLNÍ NABÍDKA FINANCÍ na akce s dětmi 6-18 (vzdělávací dny)

AKTUÁLNÍ  NABÍDKA FINANCÍ: VZDĚLÁVÁCÍ DNY

Vážení přátelé,

Máte-li během července a srpna či v září jakoukoliv aktivitu pro děti a mládež ve věku 6 – 18 let (například příměstský tábor, výlet, výprava, zahajovací den sezony na konci prázdnin, aj. a nečerpáte přímo na ni zatím finance z dotací MŠMT, tak můžete zaměřit na NEFORMÁLNÍ vzdělávání (které stejně běžně vždy realizujete – netřeba vymýšlet nic speciálního) a dostat na ně speciální finance

MŠMT vyzvalo uznané organizace, které byly letošním roce finančně podpořeny z dotací Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží k realizaci tzv. vzdělávacích dnů (např. jako náhradu za neproběhlé aktivity na jaře).  Je to patrně požadavek od vedení MŠMT na oddělení pro mládež (jehož smyslel má být to, aby děti v rámci neformálního vzdělávání nějak dohnali zameškané vzdělávání).

Vzhledem k tomu, že jasně víme, že vám práce spíše přibylo něž ubylo a že můžete oprávněně namítat, že k odbornému vzdělávání nejsme kvalifikování, tak vám nabízíme k realizaci alternativou, která splní požadavky MŠMT a nás a vás nějak speciálně nezatíží.

Co nabízíme: max. 50 - 60 kč na dítě a vzdělávací den. Žádost o pěti stručných položkách vyplňte ZDE. Lze platit i odměny vedoucím na DPP (či smlouvu o dílo – což je jednodušší), takže takto můžete nabídnout vedoucím jakousi formu brigády. Logicky můžete zahrnout již naplánované (neformálně vzdělávací) aktivity na které máte třeba už i vybrané účastnické poplatky a takto si zvednout příjmy a bonus využít např. na odměny pro vedoucí nebo nákup vybavení. Lze samozřejmě dle zájmu realizovat  nové akce.  Finance přidělujeme do vyčerpání alokované částky.

Co požadujeme: v průběhu září informaci o počtu dní a dětí na nich a zahrnutí vyúčtování nákladů spolu s ostatními aktivitami do 5. ledna (popř. u těch ZČ a klubů, které nečerpají dotace dodání dokladů k proplacení). Nic více.

Informace z MŠMT níže.

Dotazy směřujte na Josefa Dvořáčka (tel. 737 034 230) nebo Dalimila Tomana (tel. 605 763 112).

 S pozdravem

Dalimil „Cody“ Toman

 

Informace ke vzdělávacím dnům z MŠMT

Výzva směrem k podpořeným organizacím, aby v aktivitách pro děti a mládež více posílily vzdělávací složku. Podporovanou aktivitou v rámci změn mohou být tzv. vzdělávací dny. 

Parametry vzdělávacích dní: 

 • celodenní neformální vzdělávání dětí a mládeže (tj. 8 hodin) - z toho povinná vzdělávací část v délce min. 4 hod., zbývající část věnovaná volnočasovým aktivitám 
 • probíhají samostatně nebo v blocích (blok = maximálně 4 po sobě jdoucí dny) 
 • preferované období realizace - v průběhu letních prázdnin 

Upřesnění vzdělávacích dní: 

 • Neformální vzdělávání bude zaměřeno na tyto oblasti: matematická, jazyková, společenskovědní, přírodovědná (environmentální), technická. 
 • Cílová skupina: děti 6 – 18 let (zejména ZŠ). 
 • Je možné využít vnitřní i venkovní prostředí (klubovna, učebna, park, louka…). 
 • Možná je návštěva vzdělávacího zařízení s odborným výkladem (např. Technické muzeum, Botanická zahrada apod.). 
 • Možná je i forma výjezdního pobytu. 
 • Účastnické poplatky jsou akceptovány. 
 • Stravování je možné hradit z dotace (není podmínkou zajistit) – jedná se o uznatelný náklad, pokud je ve schváleném rozpočtu. Pokud není, je možné žádat o změnu. 
 • Na lektory je možné využít DPP do limitu ve výzvě (300 Kč /hod.)