Aktuální koronavirová doporučení

aktualizace pro období od 5. října

Aktivit Hnutí Brontosaurus se mohou účastnit pouze osoby nevykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (mj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku apod.).

Dle opatření Vlády ČR se na období od 5. do 19. října omezují  akce takto: uvnitř může být nejvýše 10 osob. Na jednotlivé akci venku může být nejvýše 20 osob[Nařízení Vlády ČR s platností od 5. října 2020].

 edit: Tímto opravujeme  informaci odstupech. Jiný ýklad Ministerstva zdravotnictví, který je závazný a říká následující: "2 metry odstupu v novém nařízení pro hromadné akce znamenají 2 metry odstupu mezi skupinami, nikoli mezi jednotlivci ve skupině."

Je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb. Nařízení platí i pro klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou činnost nevztahuje. [Nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností od 10. září 2020]

Z toho a dalších upřesnění (zde) pro nás plyne:

 • pokud se i část akce odehrává ve vnitřních prostorech je třeba účastníky udržet v menších skupinách do deseti. Hromadné nocování lze jen do stanovených počtů a tak, že účastníci spí v dané vzdálenosti.
 • i při progamu venku je třeba omezit veškeré kontaktní aktivity

Dále (inspirováno doporučeními Junáka):

 • Pro delší akce doporučujeme organizátorům, aby se si vyžádali od účastníků Čestné prohlášení.

 • Během akce je na místě, s přihlédnutím k věku účastníků, upozorňovat na zvýšená hygienická pravidla, mj. nesdílet jídelní nádobí nebo stravu nepít ze stejné nádoby.

 • Zahájení akce má být doprovázeno mytím rukou a jejich dezinfekcí.V průběhu akce/aktivity doporučujeme dezinfekci rukou opakovat. Používání společných textilních ručníků je nevhodné.

 • Povrchy ve vnitřních prostorách mají být dezinfikované, když se používají. Patří mezi ně např. kliky dveří a oken, spínače světla, baterie u umyvadel, stoly, židle apod. Dezinfekce povrchů má proběhnout nejlépe před zahájením akce.

 • Doporučujeme upřednostnit aktivity venku před aktivitami v budovách.

 • Je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb. Nařízení platí i pro klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou činnost nevztahuje. [Nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností od 10. září 2020]

 • Organizátorům doporučujeme mít v zásobě roušky navíc pro případ potřeby.

 • Pokud je to možné, doporučujeme větrat více a častěji, než jste zvyklí.

 • Je na místě omezit aktivity s rizikem zvýšeného přenosu kapének - zpěv v uzavřených stísněných prostorách, apod.

 • Pokud je snadno dosažitelný odstup mezi osobami, je na místě o něj usilovat.

 • Během akcí doporučujeme maximálně omezit kontakt s dalšími osobami, návštěvy veřejných míst s větším výskytem lidí, apod.

 • Při zaznamenání příznaků infekčního onemocnění v průběhu akce osobu okamžitě izolovat, nasadit roušky a v případě dítěte co nejrychleji předat rodičům. Rodiče požádat, aby informovali lékaře.

 • Akce v budovách s přespáváním nebo s účastí napříč regiony vyžadují větší pozornost ze strany pořadatelů akcí mj. v oblasti dezinfekce povrchů, větrání prostor, dezinfekce rukou po použití hromadné dopravy, úsilí o dodržování rozestupů, případně i nošení roušek v exteriéru apod.

 • Sledovat oficiální „semafor“ MZČR, jestli se nezměnila pravidla ve vašem regionu a není nutné dodržovat nějaká státem daná mimořádná opatření. 

 za ústředí Hnutí Brontosaurus

Dalimil “Cody” Toman