Aktuální COVID opatření

Aktuálně od 22.11. platí tato omezení a pravidla pro naši činnost:

Oddíly, kroužky, kluby

  • Neměnné kolektivy bez ohledu na počet osob a věk (oddíl, klub se stálými členy, kroužek) se mohou nadále scházet bez prokázání bezinfekčnosti, a to uvnitř i venku.

 

Víkendovky, otevřené kluby, jednodenní akce

  • U nestálých kolektivů nadále platí, že bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
  • Je možné pořádat akce nejvýše do počtu 1000 osob (uvnitř i venku).

 

Akce většího rozsahu

  • Každá osoba, s výjimkou dětí do 12 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob (nejedná-li se o neměnný kolektiv) doložit svoji bezinfekčnost
  • Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.

 

Způsoby doložení bezinfekčnosti

  • předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  • předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  • předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami - tato možnost se vztahuje pouze na osoby ve věku do 18 let, osoby se započatým a zatím nedokončeným procesem očkování a osoby s prokazatelnou kontraindikací proti očkování

Zdroj: Skaut: https://krizovatka.skaut.cz/koronavirus/bezna-cinnost/pravidla