Nový formulář pro hlášení úrazu

pro členské organizace ČRDM a jejich pobočné spolky - platný od 30. 5. 2016 do odvolání

Prosíme, abyste pro hlášení úrazů využívali výhradně tento nový formulář. Ve formuláři se nově uvádí IČ organizace (resp. pobočného spolku), který pořádá akci, na které došlo k úrazu, dále je zde specializované pole pro zadání kódu úrazu.

Kde najdete formulář:
- web ČRDM
- na Adamovi

- v Dokumentech pro organizátory
- v příloze tohoto článku

Upřímně přejeme léto bez nehod a úrazů.
Máte-li chytrý telefon, přivolání rychlé záchranné služby usnadní aplikace Záchranka.