Kvalifikace pro Brontosauří dětské oddíly

Pro vedení dětských oddílů a akcí pro děti jsou v Hnutí Brontosaurus určeny tyto kvalifikace:

1. Organizátor Hnutí Brontosaurus pro Brontosauří dětské oddíly

opravňuje zároveň je podmínkou pro:

  • vedení táborů Brďo,
  • vedení dětských členů (oddíly, kroužky, apod.),
  • registraci dětských členů (mimo rodinné členství) v rámci článku, klubu nebo regiálního centra

 

lze získat:

 

Podrobně kvalifikaci řeší vnitřní předpis Statut SEKCE BRĎO.

2. Organizátor Hnutí Brontosaurus pro Brontosauří dětské oddíly - PRAKTIKANT

opravňuje zároveň je podmínkou pro:

  • vedení dětských členů (oddíly, kroužky, apod.) u držitelů kvalifikace starších 18 let,
  • spoluvedení dětských oddílů a akcí ve funkci praktikanta/instrukotora u držitelů kvalifikace ve věku 15 - 17 let.

 

lze získat:

 

Podrobně kvalifikaci řeší vnitřní předpis Statut SEKCE BRĎO.