Focení na akcích a vyplňování prezenčních listin

Seznam článků

Na vaše časté dotazy uveřejňujeme pokyny k focení akcích a vyplňování prezenčních listin.

Focení na akci

Na prezenční listině je uveden souhlas účastníků s pořízením fotografie či videozáznamu z akce s jejich podobiznou a s tím, že tyto materiály mohou být použity pro potřeby HB a pořádajícího základního článku.

Tento souhlas je vyžadován ze zákona pokud chceme na akci účastníky fotit nebo filmovat. Pokud s tímto některý účastník nesouhlasí označte jej hvězdičkou a na dolní části prezenční listiny nebo na její druhé straně uveďte s vědomím daného účastníka, že tento souhlas s pořízením a použitím své podobizny na fotografiích či videozáznamu neuděluje. Popř. se u této poznámky může účastník podepsat. Tohoto účastníka pak nefoťte a nefilmujte. 

U akcí, kde nemáte prezenční listinu informujte účastníky o focení či videozáznamu ústně (tak abyste to mohli v případě nutnosti dokázat) a zaznačte si pokud se někdo vysloví proti zaznamenání a využití jeho podobizny. Na akci pak tyto osoby opět nefotografujte a netočte.