Focení na akcích a vyplňování prezenčních listin

Seznam článků

Na vaše časté dotazy uveřejňujeme pokyny k focení akcích a vyplňování prezenčních listin.

Focení na akci

Na prezenční listině je uveden souhlas účastníků s pořízením fotografie či videozáznamu z akce s jejich podobiznou a s tím, že tyto materiály mohou být použity pro potřeby HB a pořádajícího základního článku.

Tento souhlas je vyžadován ze zákona pokud chceme na akci účastníky fotit nebo filmovat. Pokud s tímto některý účastník nesouhlasí označte jej hvězdičkou a na dolní části prezenční listiny nebo na její druhé straně uveďte s vědomím daného účastníka, že tento souhlas s pořízením a použitím své podobizny na fotografiích či videozáznamu neuděluje. Popř. se u této poznámky může účastník podepsat. Tohoto účastníka pak nefoťte a nefilmujte. 

U akcí, kde nemáte prezenční listinu informujte účastníky o focení či videozáznamu ústně (tak abyste to mohli v případě nutnosti dokázat) a zaznačte si pokud se někdo vysloví proti zaznamenání a využití jeho podobizny. Na akci pak tyto osoby opět nefotografujte a netočte.


 

 

Prezenční listina

Z důvodu pojištění, vykazování pro donátory a statistiky je stanoveno, že na prezenční listině (která je vyžadována zejména u vícedenních akcí) jsou povinné údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (+PSČ) a podpis. Uvedení e-mailu je velmi doporučeno.

Pokud některý účastník nechce uvést základní údaje identifikující jeho osobu (datum narození, bydliště), tak jej na prezenční listinu uveďte na konec bez těchto údajů. Prokazatelně jej však poučte, že nebude pojištěn. Pokud je akce přímo či nepřímo dotovaná (např. využitím dotací na využívaný materiál,  propagaci, zázemí ZČ, apod.) měli by být účastníku, kterého takto nemůžeme vykázat, vyčísleny a k úhradě předloženy veškeré náklady včetně těch, které by jinak byly hrazeny z dotací či grantů. U některých dotovaných akcí, zejména u dotací MV je vynechání těchto údajů vyloučeno.