Focení na akcích a vyplňování prezenčních listin - focení na akcích

Seznam článků

 

 

Prezenční listina

Z důvodu pojištění, vykazování pro donátory a statistiky je stanoveno, že na prezenční listině (která je vyžadována zejména u vícedenních akcí) jsou povinné údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště (+PSČ) a podpis. Uvedení e-mailu je velmi doporučeno.

Pokud některý účastník nechce uvést základní údaje identifikující jeho osobu (datum narození, bydliště), tak jej na prezenční listinu uveďte na konec bez těchto údajů. Prokazatelně jej však poučte, že nebude pojištěn. Pokud je akce přímo či nepřímo dotovaná (např. využitím dotací na využívaný materiál,  propagaci, zázemí ZČ, apod.) měli by být účastníku, kterého takto nemůžeme vykázat, vyčísleny a k úhradě předloženy veškeré náklady včetně těch, které by jinak byly hrazeny z dotací či grantů. U některých dotovaných akcí, zejména u dotací MV je vynechání těchto údajů vyloučeno.